نویسنده = گنجی، حمید
اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 42-63

مهدی احمدی مروست؛ سعید شکری؛ حمید گنجی؛ آروین خادم صمیمی


تنظیم پارامتر کلیدی دما در طراحی واحد بازیافت گوگرد

دوره 7، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 82-90

حمید رضا مهدی‌پور؛ کیوان خورسند؛ حمید گنجی؛ سعید حسن بروجردی