نویسنده = علیرضا فضلعلی
شبیه‌سازی استخراج ترکیبات آروماتیکی از برش روغنی در تماس دهنده دیسک دوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/farayandno.2023.1986506.1900

علیرضا فضلعلی؛ وهب قلعه خندابی؛ عباس نظری


شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 45-59

علیرضا فضلعلی؛ وهب قلعه خندابی؛ عفت ظاهری بیرگانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


مدل سازی و بهینه سازی مصرف حلال در استخراج هیدروکربن های آروماتیکی از مخلوط نفتا در استخراج مایع – مایع

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 6-15

علیرضا فضلعلی؛ محمد عسکری مهرآبادی؛ مهدی طالب بیگی