نویسنده = فرهاد شهرکی
شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس

دوره 18، شماره 81، خرداد 1402، صفحه 46-66

10.22034/farayandno.2023.2001666.1922

مهدی حامدی صیام؛ فرهاد شهرکی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ بهاره بیدار؛ محمد اسماعیل درستکار


بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 19-38

10.22034/farayandno.2023.1989537.1910

پروانه ناروئی محمد؛ میرمحمد خلیلی پور؛ فرهاد شهرکی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ محمود جمیلی


کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 34-51

10.22034/farayandno.2021.249835

بهناز مرادی؛ فرهاد شهرکی؛ میرمحمد خلیلی پور؛ جعفر صادقی


بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی

دوره 13، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 5-31

احسان غفران مظفر؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی


بهینه‌سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی

دوره 12، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 45-65

لیلا ایزدی؛ بهاره بیدار؛ فرهاد شهرکی


بهینه‌سازی انرژی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از تحلیل اکسرژی

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 5-18

سجاد خشه؛ فرهاد شهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ مسعود نعمت الهی


کاربرد روش مطالعه مخاطرات و راهبری در ارزیابی مخاطرات کوره-راکتور واحدهای بازیافت گوگرد

دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 21-35

میرمحمد خلیلی پور؛ نعیمه ستاره شناس؛ فرهاد شهرکی؛ مهدی گوهر رخی؛ علی اصغر محجوبی