نویسنده = �������������� ������ ��������
مروری بر فن آوری های نوین تولید گاز سنتز

دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 6-20

مظفر عبدالهی فر؛ حسین نکوئی