نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
شناسایی فرایند برج اسپلیتر واحد پنتان پالایشگاه کرمانشاه

دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 50-65

محسن آزادی؛ مهدی علیاری شوره دلی