نویسنده = ���������������� ������������
استراتژی روش مدرن استفاده از تکنولوژی لیزر pullsednd:yag درافزایش نرخ نفوذ و کاهش هزینه های حفاری

دوره 8، شماره 42، شهریور 1392، صفحه 60-67

امیر افضل کیانی شاهوند؛ داریوش شیرمردی؛ برزو عسکری؛ حسین محمدی