نویسنده = منصوره سلیمانی
جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 36-55

محمد سنگل زاده؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی؛ مهدی دژحسینی


مدل‌سازی تعادلی و سینتیکی فرآیند حذف فلزات سنگین توسط کربن فعال

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 37-51

ابراهیم طریک؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی