نویسنده = ���������� ���������� ��������
مروری بر کاربرد فناوری نانو در روانکارها

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 18-35

نجمه فرزین نژاد؛ سید جمال حسنی راد


کاربرد مایعات‌یونی به عنوان روانکارها و افزودنی‌های سبز

دوره 9، شماره 47، آذر 1393، صفحه 51-67

نجمه فرزین نژاد؛ سید جمال حسنی راد