نویسنده = �������������� �������� ��������
شبیه سازی و بررسی عملکرد نمک‌زدای پالایشگاه بندرعباس

دوره 8، شماره 43، آذر 1392، صفحه 50-59

محمدعلی صفوی؛ رحمت الله گلپاشا