نویسنده = سعید سلطانعلی
بررسی کاتالیست‌های اسیدی جامد فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان- بوتن

دوره 18، شماره 83، آذر 1402، صفحه 90-104

10.22034/farayandno.2024.2012638.1937

پروین محبی؛ سیما عسکری؛ سعید سلطانعلی؛ سید جاوید روئیائی


بررسی چارچوب‌های آلی- فلزی در گوگردزدایی جذبی

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 77-106

10.22034/farayandno.2023.1972537.1893

محیا قصاع؛ فرهاد خراشه؛ زینب حجار؛ سعید سلطانعلی


مروری بر کاتالیست‌های فرآیند شکست کاتالیستی نفتا به‌منظور تولید اولفین‌های سبک

دوره 17، شماره 78، شهریور 1401، صفحه 95-108

10.22034/farayandno.2023.557057.1876

مریم قاضی مرادی؛ ناصر صفری؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده


بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان

دوره 17، شماره 77، خرداد 1401، صفحه 54-69

10.22034/farayandno.2022.555815.1873

مریم قاضی مرادی؛ ناصر صفری؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده


بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 58-76

10.22034/farayandno.2022.254163

امیر محمد نجفی؛ فرهاد خراشه؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده


مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 64-80

شادی نجفی؛ سعید سلطانعلی؛ علی حکمت ناظمی؛ علی عباسی


بررسی تأثیر زئولیت‌ها در عملکرد کاتالیست‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل

دوره 14، شماره 65، خرداد 1398، صفحه 43-60

حمید کرمی؛ محمد کاظمینی؛ سعید سلطانعلی؛ مهدی رشیدزاده


بررسی اثر شرایط عملیاتی و نوع خوراک بر محصولات فرآیند کک سازی تاخیری

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 144-154

حدیث عسکری؛ سعید سلطانعلی؛ شکوفه طیبی


تحلیل ثبت اختراع و رسم چرخه عمر فناوری کاربرد زئولیت‌های FAU و MFI در صنعت نفت

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 215-233

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ سعید سلطانعلی؛ محمد سلطانیه


بررسی شرایط عملیاتی فرآیند کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) قیردر سیستم نیمه پیوسته

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 17-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی


بررسی نحوه عملکرد انواع نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام

دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 23-33

مهدی محمدی؛ رحمت ا... گلپاشا؛ سعید سلطانعلی