نویسنده = ���������� ���������� ������������
کاتالیزور‌های فرآیند کلاوس بهبود یافته برای بازیابی گوگرد

دوره 11، شماره 53، خرداد 1395، صفحه 31-48

حسن انصاری؛ عبداله ایران خواه