نویسنده = �������� ���������� ��������
مطالعه تجربی تصفیه پساب ‌نفتی با استفاده از غشاء نانوساختار پلی‌اترسولفون

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 63-80

غلامرضا باکری؛ مصطفی رحیم نژاد؛ زینب فلاح نژاد