نویسنده = ������������������ ��������
تجزیه و تحلیل علل تخریب تیوب در اکونومایزر سیستم تولید بخار

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 53-65

اکرم نوری دلاور؛ محسن صبوری؛ امیر پاشا؛ مهدی جوانمردی