نویسنده = �������� ������������������ ��������
شناسایی علل فرسودگی شغلی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 99-113

فتاح شریف زاده؛ عباس صالح اردستانی؛ ماریا حمیدیان؛ حجت اله نوری