نویسنده = خورسند، کیوان
تنظیم پارامتر کلیدی دما در طراحی واحد بازیافت گوگرد

دوره 7، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 82-90

حمید رضا مهدی‌پور؛ کیوان خورسند؛ حمید گنجی؛ سعید حسن بروجردی