نویسنده = ������������ ����������
خالص‌سازی و عامل‌دار کردن نانولوله های ‌کربنی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 149-166

خدیجه صفایی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو