نویسنده = آل یاسین، سیدعلی
مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 24-38

عزت اله غلامی؛ امید فدوی اردستانی؛ روح اله قانعی؛ سید علی آل یاسین


طراحی فرآیند جدید واحد تصفیه هیدروژنی بنزین جهت ارتقاء کیفی بنزین تولیدی به استاندارد یورو 5

دوره 15، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 5-15

سیدعلی آل یاسین؛ محسن محمدی؛ حسن فتحی نژاد


افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شازند جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 69-78

محمود سلیمی؛ مهدی مقدسی؛ صادق مرادی؛ سید علی آل یاسین؛ حمید رضا عرفانی راد