نویسنده = ���������� ���������� ������
کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی با جایگزینی برنرهای خطی در واحد بازیافت گوگرد

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 86-95

موسی بابایی؛ محمد رضا حاجی آبادی؛ رضا احمدی پویا