نویسنده = ������������ �������� ������
مقدمه‌ای بر عملکرد کاتالیست‌های مختلف در تبدیل متانول به متیلال

دوره 12، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 28-44

محمد رضا جامعی؛ مریم رنجبر؛ علی الیاسی