نویسنده = ���������� �������� ������
تخریب آلاینده های هوا شامل بنزن، متان وکربن دی‌اکسید با استفاده از پلاسمای گلایدینگ آرک

دوره 14، شماره 68، اسفند 1398، صفحه 20-29

رضوان حسینی راد؛ حامد مهدی کیا؛ محمد رضا خانی؛ بابک شکری


تولید محصولات با ارزش از تبدیل نفت کوره به گاز با استفاده از مشعل پلاسمای جریان مستقیم

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 86-97

حامد مهدی کیا؛ بابک شکری؛ محمد رضا خانی