نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعیین اولویت وزنی اسپول‌ها در لوله‌کشی صنعتی به کمک روش مجموع وزنی ساده

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 111-123

سروش صفرزاده؛ شهرام شادرخ سیکاری