کلیدواژه‌ها = چرخه عمر
شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت

دوره 15، شماره 71، آذر 1399، صفحه 38-49

سید حمیدرضا هاشمی نسب؛ یعقوب قلی پور؛ محمدرضا خرازی؛ علی اکبر خراسانی زاده


تحلیل ثبت اختراع و رسم چرخه عمر فناوری کاربرد زئولیت‌های FAU و MFI در صنعت نفت

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 215-233

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ سعید سلطانعلی؛ محمد سلطانیه