کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 19-38

10.22034/farayandno.2023.1989537.1910

پروانه ناروئی محمد؛ میرمحمد خلیلی پور؛ فرهاد شهرکی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ محمود جمیلی


کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 34-51

10.22034/farayandno.2021.249835

بهناز مرادی؛ فرهاد شهرکی؛ میرمحمد خلیلی پور؛ جعفر صادقی


تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 39-59

عادل عاکفیان؛ غلامرضا صالحی؛ پدرام طهرانی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 60-85

مصطفی حریری؛ کبرا پورعبدلله قهفرخی؛ سید ناجح موسوی


بهینه‌سازی اثر پارامترهای مختلف بر راکتور واحد FCC با استفاده از شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار Petro-SIM

دوره 15، شماره 71، آذر 1399، صفحه 21-37

امید آنالویی؛ کبرا پورعبدلله قهفرخی؛ محمد عیسی زاده


توسعه کاربرد مفاهیم اکسرژی در ارزیابی عملکرد فرآیندهای صنعتی و تجهیزات عملیاتی

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 186-204

سمانه سامی؛ نسرین اعتصامی؛ امیر رحیمی