کلیدواژه‌ها = نفت خام
پاکسازی زیستی نفت خام توسط قارچ تحمل کننده نمک Embellisia sp. UTMC 5051

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 150-160

کیان جناب؛ حمید مقیمی؛ جواد حامدی


مدلسازی ترمودینامیکی کوره پیش‌گرمکن نفت خام

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 28-53

علی چائی بخش لنگرودی؛ نسیم انسان صفت؛ علی جمالی؛ رامین کوهی کمالی؛ حمید رضا نجفی


بررسی روش های حذف ترکیبات گوگرددار از نفت خام

دوره 8، شماره 43، آذر 1392، صفحه 19-39

یوسفعلی قربانی


بررسی نحوه عملکرد انواع نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام

دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 23-33

مهدی محمدی؛ رحمت ا... گلپاشا؛ سعید سلطانعلی