کلیدواژه‌ها = دی‌بنزوتیوفن
گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم‌های جداسازی شده از خاک‌های آلوده به نفت

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 14-27

10.22034/farayandno.2022.254107

فاطمه امامی؛ غلامرضا زرینی؛ علی کدخدائی؛ پیمان قشقائیان ترک


جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 36-55

محمد سنگل زاده؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی؛ مهدی دژحسینی