کلیدواژه‌ها = نانوسیال
اثر دما و درصد وزنی نانوذرات اکسید آلومینیوم بر خواص ترموفیزیکی نانوسیال

دوره 18، شماره 84، اسفند 1402، صفحه 5-18

10.22034/farayandno.2024.2013847.1940

سعید رحمان سالاری؛ مریم Maryam؛ مجتبی معصومی؛ صبا موسیوند


بررسی تجربی خواص رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی

دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 5-11

سید امیر حسین زمزمیان؛ احسان ایمانی؛ محمد پازوکی