کلیدواژه‌ها = عدد اکتان
بررسی کاتالیست‌های اسیدی جامد فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان- بوتن

دوره 18، شماره 83، آذر 1402، صفحه 90-104

10.22034/farayandno.2024.2012638.1937

پروین محبی؛ سیما عسکری؛ سعید سلطانعلی؛ سید جاوید روئیائی


بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب

دوره 15، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 87-95

محمد امین عطشانی؛ سعید عطشانی؛ سید مصطفی طباطبائی قمشه؛ ضرغام قره باغی


مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 64-80

شادی نجفی؛ سعید سلطانعلی؛ علی حکمت ناظمی؛ علی عباسی


کارایی راکتور های غشایی در فرآیند های ایزومریزاسیون

دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 58-66

محبوبه اجتماعی؛ نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی‌اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی