کلیدواژه‌ها = خالص سازی هیدروژن
مروری بر عملکرد انواع غشاهای به کار رفته در خالص سازی هیدروژن

دوره 7، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 68-79

مصطفی یدالهی؛ محمد جواد واعظی؛ علی اکبر بابالو؛ زینب بلباسی