کلیدواژه‌ها = کاتالیست
بررسی مایعات یونی و سایر عوامل مؤثر بر فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 5-20

خشایار شریفی؛ مصطفی سپه وندی؛ بهروز نونهال


تجزیه کاتالیستی مخلوط ضایعات پلیمری به محصولات میان تقطیری با استفاده از کاتالیست جدید AIT100

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 36-43

عارف شاهی مقنی؛ بهروز روزبهانی؛ محمدرضا شیشه ساز؛ شاهرخ حامدیفر