کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 107-124

10.22034/farayandno.2023.1973450.1897

داود صداقت شایگان؛ عبدالرضا علی پور؛ علی اصغر امیرکاردوست


شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت

دوره 15، شماره 71، آذر 1399، صفحه 38-49

سید حمیدرضا هاشمی نسب؛ یعقوب قلی پور؛ محمدرضا خرازی؛ علی اکبر خراسانی زاده