کلیدواژه‌ها = تقطیر نفت خام
جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 70-95

امیرحسین خلیلی گرکانی؛ نوراله کثیری؛ جواد ایوک پور؛ افشین مهدوی


بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی بر مقدار محصول ته ماند برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاهی به کمک شبیه ساز

دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 12-24

مسلم شهامت پور؛ سید مصطفی طباطبائی قمشه؛ مسعود نعمت الهی؛ محسن ملکی دوززاده