کلیدواژه‌ها = حفاظت مخازن نفتی در برابر صاعقه و الکتریسیته ساکن
آنالیز، مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم زمین مخازن مرکز انتقال نفت و تأسیسات

دوره 15، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 64-79

ابراهیم حیدری؛ شاهرخ شجاعیان