کلیدواژه‌ها = شکست حرارتی
مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند

دوره 15، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 29-47

بهاره خداشناس؛ رامین زادغفاری


بررسی شرایط عملیاتی فرآیند کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) قیردر سیستم نیمه پیوسته

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 17-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی


بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و سرعت نشست کک در کوره های شکست حرارتی

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 152-165

سید محمدرضا شجاع؛ یوسفعلی قربانی؛ مریم شانه ساز؛ علیرضا رحیمی؛ داریوش سالاری