کلیدواژه‌ها = طرح توسعه پالایشگاه آبادان
تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 96-114

الهام مینایی؛ برهان ریاضی؛ نبی الله منصوری؛ حمید مینایی