کلیدواژه‌ها = زئولیت
بررسی کاتالیست‌های اسیدی جامد فرآیند آلکیلاسیون ایزوبوتان- بوتن

دوره 18، شماره 83، آذر 1402، صفحه 90-104

10.22034/farayandno.2024.2012638.1937

پروین محبی؛ سیما عسکری؛ سعید سلطانعلی؛ سید جاوید روئیائی


بررسی تأثیر زئولیت‌ها در عملکرد کاتالیست‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل

دوره 14، شماره 65، خرداد 1398، صفحه 43-60

حمید کرمی؛ محمد کاظمینی؛ سعید سلطانعلی؛ مهدی رشیدزاده


تحلیل ثبت اختراع و رسم چرخه عمر فناوری کاربرد زئولیت‌های FAU و MFI در صنعت نفت

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 215-233

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ سعید سلطانعلی؛ محمد سلطانیه