موضوعات = پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازی
جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 36-55

محمد سنگل زاده؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی؛ مهدی دژحسینی


عملکرد غشاهای کامپوزیت سرامیکی در تولید و خالص سازی هیدروژن در راکتورهای ریفرمینگ بخار

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 134-143

مهدی امانی پور؛ جعفر توفیقی؛ انسیه گنجی باباخانی


مطالعه تجربی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 70-85

ابراهیم عرب؛ احد قائمی؛ میثم تراب مستعدی؛ مهدی اسداله زاده


مروری بر روش‌های پساسنتزی در چارچوب های فلزی- آلی (MOF)

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 98-121

بیتا سلیمانی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ محبوبه قهرمانی نژاد


بررسی تجربی ضریب کلی انتقال جرم و سطح تماس مخصوص در بسترهای پر شده نامنظم

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 187-201

فریبا زارعی؛ محمود رضا رحیمی


تولید کربن فعال گرانولی از پوست سخت گردو در مقیاس صنعتی و مقایسه استانداردهای آن با نمونه‌های مشابه

دوره 12، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 23-33

احسان صالحی؛ فروغ بیات؛ سید علی کیائی؛ رضا اکبری؛ مهدی عسگری


غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گاز: چالش ها و چشم انداز

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 5-20

ایمان خلیلی نژاد؛ علی کارگری؛ محمد مرفاوی


تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 192-200

سمانه کودزری فراهانی؛ فرح سادات هالک؛ سید محسن حسینی


بررسی تجربی خواص رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی

دوره 10، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 5-11

سید امیر حسین زمزمیان؛ احسان ایمانی؛ محمد پازوکی


ارایه مدل جدید برای محاسبه ضریب نفوذ برخی گازها در آب

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 19-27

احمد رهبر؛ افشین همتا


مطالعه تجربی تصفیه پساب ‌نفتی با استفاده از غشاء نانوساختار پلی‌اترسولفون

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 63-80

غلامرضا باکری؛ مصطفی رحیم نژاد؛ زینب فلاح نژاد


مدلسازی CFD پیش گرم کن هیدروژن واحد پایلوت ارتقای پس ماندهای نفتی

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 33-51

رسول محمدیخواه؛ حامد نادری؛ علی جبرییلی جلودار؛ مهدی احمدی مروست؛ سمیه کنعان پناه


شبیه سازی و برآورد اقتصادی فرایند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول

دوره 9، شماره 45، خرداد 1393، صفحه 15-26

علیرضا باغبان؛ علیرضا صمدی لمراسکی؛ محمد مهدی محمودزاده


تحلیل اسناد ثبت اختراع در حوزه فرآیندهای گوگردزدایی از سیالات هیدروکربنی

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 5-19

مریم توکل مقدم؛ مریم رشتچی؛ الناز پاشایی؛ مرتضی رضاپور؛ فلورا شایق


مروری بر عملکرد انواع فرآیندهای غشایی به منظور جداسازی دی اکسیدکربن از جریان های گازی

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 50-60

فرناز آسا؛ نسا رفیعا؛ علی اکبر بابالو؛ داود کاه فروشان