موضوعات = علوم و مهندسی پلیمر
معیارهای طراحی اورینگ های تحت فشار در محیط گازترش

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 29-40

طلعت خلخالی زاویه؛ محمدمهدی صالحی؛ علیرضا دورباش؛ حسین پیوس؛ ویدا قائدی


تجزیه کاتالیستی مخلوط ضایعات پلیمری به محصولات میان تقطیری با استفاده از کاتالیست جدید AIT100

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 36-43

عارف شاهی مقنی؛ بهروز روزبهانی؛ محمدرضا شیشه ساز؛ شاهرخ حامدیفر