موضوعات = سایر
ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی

دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 56-71

ملیحه بابائی؛ محمدرضا مرجانی؛ فهیمه نوروززاده قالهر


تحلیل ثبت اختراع و رسم چرخه عمر فناوری کاربرد زئولیت‌های FAU و MFI در صنعت نفت

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 215-233

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ سعید سلطانعلی؛ محمد سلطانیه


تاثیر مدیریت توسعه منابع انسانی درافزایش بهره‌وری نیروی انسانی

دوره 11، شماره 56، اسفند 1395، صفحه 142-148

پروانه گلرد؛ مجتبی حیدری


بررسی تشخیص نفت با استفاده از الگوریتمهای جداسازی طیفی PPI وFPPI در تصاویر ابرطیفی

دوره 11، شماره 53، خرداد 1395، صفحه 66-79

احمد کشاورز؛ حمیدرضا کیهان پور؛ سیدمحمدکریم هاشمی زاده


بررسی نقش رهبری تحول آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان

دوره 11، شماره 53، خرداد 1395، صفحه 102-114

جمال سلیمزاده؛ صید مهدی ویسه؛ اسفندیار محمدی؛ ابراهیم عابدینی


ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن بوسیله تحلیل همبستگی و روابط رگرسیون

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 189-199

مجتبی اکبریان؛ اسماعیل نجفی؛ میثم رفیع پرهیزگار


نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 251-275

صدیقه قوسی؛ اسدا... مهرآرا؛ غلام رضا شاکری نوایی


شناسایی علل فرسودگی شغلی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 99-113

فتاح شریف زاده؛ عباس صالح اردستانی؛ ماریا حمیدیان؛ حجت اله نوری