موضوعات = فرایند های پالایش
بررسی چارچوب‌های آلی- فلزی در گوگردزدایی جذبی

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 77-106

10.22034/farayandno.2023.1972537.1893

محیا قصاع؛ فرهاد خراشه؛ زینب حجار؛ سعید سلطانعلی


بررسی مایعات یونی و سایر عوامل مؤثر بر فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 5-20

خشایار شریفی؛ مصطفی سپه وندی؛ بهروز نونهال


بررسی اثر شرایط عملیاتی و نوع خوراک بر محصولات فرآیند کک سازی تاخیری

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 144-154

حدیث عسکری؛ سعید سلطانعلی؛ شکوفه طیبی


تولید محصولات با ارزش از تبدیل نفت کوره به گاز با استفاده از مشعل پلاسمای جریان مستقیم

دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 86-97

حامد مهدی کیا؛ بابک شکری؛ محمد رضا خانی


بررسی شرایط عملیاتی فرآیند کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) قیردر سیستم نیمه پیوسته

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 17-28

امیر سفیری؛ معصومه خانچی؛ سعید سلطانعلی


افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شازند جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 69-78

محمود سلیمی؛ مهدی مقدسی؛ صادق مرادی؛ سید علی آل یاسین؛ حمید رضا عرفانی راد


بررسی واحد شیرین‌سازی گاز ترش و روش‌های جدید بیولوژیکی حذف H2S

دوره 11، شماره 54، شهریور 1395، صفحه 70-81

رضا فرضی؛ وحیدرضا بحرپیما


بهینه‌سازی انرژی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از تحلیل اکسرژی

دوره 10، شماره 49، خرداد 1394، صفحه 5-18

سجاد خشه؛ فرهاد شهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ مسعود نعمت الهی


مدلسازی CFD پیش گرم کن هیدروژن واحد پایلوت ارتقای پس ماندهای نفتی

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 33-51

رسول محمدیخواه؛ حامد نادری؛ علی جبرییلی جلودار؛ مهدی احمدی مروست؛ سمیه کنعان پناه


کاهش انتشار آلاینده های هوا در واحد کت کراکر جدید پالایشگاه آبادان توسط اسکرابر

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 79-95

نادر نیک اقبالی سی سخت؛ محمد صادق سخاوت جو؛ بهروز روزبهانی؛ علی داد الهی


مطالعه و بررسی جذب تعادلی گازها درجاذب های جامد

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 29-38

ترانه جعفری بهبهانی؛ احمد سعیدی مهر