موضوعات = فرایند های انتقال و توزیع مواد نفتی
چالشهای کاربرد نفت خام سنگین: تشکیل امولسیونهای پایدار و مشکلات انتقال در خطوط لوله

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 61-84

لیلا داورپناه؛ الهام عبداله زاده شرقی


بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و سرعت نشست کک در کوره های شکست حرارتی

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 152-165

سید محمدرضا شجاع؛ یوسفعلی قربانی؛ مریم شانه ساز؛ علیرضا رحیمی؛ داریوش سالاری