نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دریا بررسی روش‌های مختلف تولید سوخت جت از طریق استخراج هیدروژن و دی‌اکسیدکربن موجود در دریا [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 25-42]
 • آب فوق بحرانی ارتقاء نفت سنگین و ته‌ماند حاصل از پالایش در محیط آب فوق‌بحرانی [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 5-24]
 • آموزش ضمن خدمت بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با توانمندسازی وتعهد سازمانی (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 72-95]
 • آنالیز ارتعاشات بررسی تجربی رفتار ارتعاشی ماشین‌آلات دوار بر اساس آنالیز ارتعاشات (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 81-93]
 • آنالیز تخریب بررسی علل تخریب خوردگی تیوب بویلر از جنس فولاد کربنی A178 Gr A در یک پالایشگاه نفت [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 5-19]

ا

 • ارتقاء غیر کاتالیستی ارتقاء نفت سنگین و ته‌ماند حاصل از پالایش در محیط آب فوق‌بحرانی [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 5-24]
 • ارتقاء کاتالیستی ارتقاء نفت سنگین و ته‌ماند حاصل از پالایش در محیط آب فوق‌بحرانی [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 5-24]
 • ارتقای جزئی اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 42-63]
 • اکسید گرافن بررسی تأثیر افزودن نانوذره اکسید گرافن بر عملکرد غشای پلی‌اتر‌سولفون برای تصفیه پساب نفتی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 81-90]
 • امولسیون روغن در آب بررسی تأثیر افزودن نانوذره اکسید گرافن بر عملکرد غشای پلی‌اتر‌سولفون برای تصفیه پساب نفتی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 81-90]
 • انتخاب جانشین بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 125-141]
 • انتقال جرم چندجزئی ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 62-80]
 • انتقال حرارت بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با نوارهای تابیده [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 30-46]
 • انتقال گرما مقایسه مدل‌های تک فاز و دوفاز در پیش بینی عملکرد هیدرودینامیکی و گرمایی نانوسیال [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 93-124]
 • ایزومریزاسیون نفتا مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 64-80]

ب

 • بازدهی مرحله‌ای ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 62-80]
 • بازدهی مورفری ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 62-80]
 • بازیافت گوگرد بررسی اثر غلظت اکسیژن بر میزان بازیافت گوگرد و دمای احتراق کوره واکنشی پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 5-18]
 • برج پرشده شبیه‌سازی ستون جذب سولفید هیدروژن با استفاده از محلول کاستیک و جایگزینی پرکن‌های مختلف جهت کاهش مصرف کاستیک [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 61-73]
 • بهایابی بر مبنای فعالیت ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 56-71]
 • بهایابی بر مبنای فعالیت فازی ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 56-71]

پ

 • پایه کاتالیستی بررسی تأثیر زئولیت‌ها در عملکرد کاتالیست‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 43-60]
 • پرکن شبیه‌سازی ستون جذب سولفید هیدروژن با استفاده از محلول کاستیک و جایگزینی پرکن‌های مختلف جهت کاهش مصرف کاستیک [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 61-73]
 • پلاسمای گلایدینگ آرک تخریب آلاینده های هوا شامل بنزن، متان وکربن دی‌اکسید با استفاده از پلاسمای گلایدینگ آرک [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 20-29]
 • پلی‌اتر‌سولفون بررسی تأثیر افزودن نانوذره اکسید گرافن بر عملکرد غشای پلی‌اتر‌سولفون برای تصفیه پساب نفتی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 81-90]

ت

 • تابش خورشیدی یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 96-116]
 • تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 96-116]
 • تخریب آلاینده‌های گازی تخریب آلاینده های هوا شامل بنزن، متان وکربن دی‌اکسید با استفاده از پلاسمای گلایدینگ آرک [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 20-29]
 • ترکیبات آلی فرار تخریب آلاینده های هوا شامل بنزن، متان وکربن دی‌اکسید با استفاده از پلاسمای گلایدینگ آرک [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 20-29]
 • ترکیبات نیتروژن‌دار جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 36-55]
 • ترکیب نانوذرات شبیه‌سازی عددی اثر اندازه و شکل نانوذرات Al2O3 در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 74-92]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با توانمندسازی وتعهد سازمانی (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 72-95]
 • توانمندسازی بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با توانمندسازی وتعهد سازمانی (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 72-95]
 • توسعة فناوری اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 42-63]
 • تولید مستقیم بخار آب یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 96-116]
 • تیوب بویلر بررسی علل تخریب خوردگی تیوب بویلر از جنس فولاد کربنی A178 Gr A در یک پالایشگاه نفت [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 5-19]

ج

 • جانشین‌پروری بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 125-141]
 • جذب اتمی کوره گرافیتی استفاده از امواج دستگاه مایکروویو برای هضم نمونه‌های نفت‌خام به منظور اندازه‌گیری عناصر فلزی نیکل و وانادیم [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 26-35]
 • جذب واکنشی انتخابی شبیه‌سازی ستون جذب سولفید هیدروژن با استفاده از محلول کاستیک و جایگزینی پرکن‌های مختلف جهت کاهش مصرف کاستیک [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 61-73]
 • جریان دو فازی شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 47-61]

چ

 • چارچوب‌های آلی-فلزی جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 36-55]
 • چگالش بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با نوارهای تابیده [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 30-46]

خ

 • خزانه استعداد‌ها بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 125-141]

د

 • دی‌اکسیدکربن بررسی روش‌های مختلف تولید سوخت جت از طریق استخراج هیدروژن و دی‌اکسیدکربن موجود در دریا [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 25-42]
 • دی‌بنزوتیوفن جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 36-55]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه مدل‌های تک فاز و دوفاز در پیش بینی عملکرد هیدرودینامیکی و گرمایی نانوسیال [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 93-124]

ر

 • رفتار ارتعاشی بررسی تجربی رفتار ارتعاشی ماشین‌آلات دوار بر اساس آنالیز ارتعاشات (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 81-93]
 • رویکرد تجربی بررسی تجربی رفتار ارتعاشی ماشین‌آلات دوار بر اساس آنالیز ارتعاشات (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 81-93]

ز

 • زئولیت بررسی تأثیر زئولیت‌ها در عملکرد کاتالیست‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 43-60]
 • زئولیت پیشرفت‌های اخیرصورت گرفته در فناوری کاتالیست‌های فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 5-25]
 • زمان پیرسازی بهبود فعالیت و افزایش مقاومت مکانیکی کاتالیست واکنش تبدیل آب-گاز دما بالا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 19-30]
 • زیرکونیا سولفاته مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 64-80]

س

 • سوخت جت بررسی روش‌های مختلف تولید سوخت جت از طریق استخراج هیدروژن و دی‌اکسیدکربن موجود در دریا [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 25-42]
 • سوخت فسیلی گوگردزدایی عمیق از نفتا با استفاده از CMK حاوی نانوذرات فلزی نیکل [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 31-41]
 • سولفید هیدروژن شبیه‌سازی ستون جذب سولفید هیدروژن با استفاده از محلول کاستیک و جایگزینی پرکن‌های مختلف جهت کاهش مصرف کاستیک [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 61-73]

ش

 • شبیه‌سازی عدد شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 47-61]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی اثر غلظت اکسیژن بر میزان بازیافت گوگرد و دمای احتراق کوره واکنشی پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 5-18]
 • شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 56-71]
 • شکست کاتالیستی پیشرفت‌های اخیرصورت گرفته در فناوری کاتالیست‌های فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 5-25]
 • شکل نانو ذره شبیه‌سازی عددی اثر اندازه و شکل نانوذرات Al2O3 در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 74-92]
 • شناسایی گوگردزدایی عمیق از نفتا با استفاده از CMK حاوی نانوذرات فلزی نیکل [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 31-41]

ط

 • طیف فرکانسی (FFT) بررسی تجربی رفتار ارتعاشی ماشین‌آلات دوار بر اساس آنالیز ارتعاشات (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 81-93]

ع

 • عدد اکتان مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 64-80]

غ

 • غشا بررسی تأثیر افزودن نانوذره اکسید گرافن بر عملکرد غشای پلی‌اتر‌سولفون برای تصفیه پساب نفتی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 81-90]
 • غلظت اکسیژن بررسی اثر غلظت اکسیژن بر میزان بازیافت گوگرد و دمای احتراق کوره واکنشی پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 5-18]

ف

 • فعالیت کاتالیست بهبود فعالیت و افزایش مقاومت مکانیکی کاتالیست واکنش تبدیل آب-گاز دما بالا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 19-30]
 • فلر شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 47-61]
 • فولاد کربنی بررسی علل تخریب خوردگی تیوب بویلر از جنس فولاد کربنی A178 Gr A در یک پالایشگاه نفت [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 5-19]

ق

 • قطر نانو ذره شبیه‌سازی عددی اثر اندازه و شکل نانوذرات Al2O3 در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 74-92]
 • قیر اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 42-63]

ک

 • کاتالیست پیشرفت‌های اخیرصورت گرفته در فناوری کاتالیست‌های فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 5-25]
 • کاتالیست‌های ایزومریزاسیون مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 64-80]
 • کاتالیست واکنش تبدیل آب-گاز بهبود فعالیت و افزایش مقاومت مکانیکی کاتالیست واکنش تبدیل آب-گاز دما بالا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 19-30]
 • کارکنان مستعد بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 125-141]
 • کاستیک شبیه‌سازی ستون جذب سولفید هیدروژن با استفاده از محلول کاستیک و جایگزینی پرکن‌های مختلف جهت کاهش مصرف کاستیک [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 61-73]
 • کوره واکنش بررسی اثر غلظت اکسیژن بر میزان بازیافت گوگرد و دمای احتراق کوره واکنشی پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 5-18]
 • کینولین جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 36-55]

گ

 • گاز گلخانه‌ای تخریب آلاینده های هوا شامل بنزن، متان وکربن دی‌اکسید با استفاده از پلاسمای گلایدینگ آرک [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 20-29]
 • گرفتگی بررسی تأثیر افزودن نانوذره اکسید گرافن بر عملکرد غشای پلی‌اتر‌سولفون برای تصفیه پساب نفتی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 81-90]
 • گوگردزدایی گوگردزدایی عمیق از نفتا با استفاده از CMK حاوی نانوذرات فلزی نیکل [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 31-41]
 • گوگردزدایی هیدروژنی بررسی تأثیر زئولیت‌ها در عملکرد کاتالیست‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 43-60]

م

 • ماسة نفتی اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 42-63]
 • مایکروویو استفاده از امواج دستگاه مایکروویو برای هضم نمونه‌های نفت‌خام به منظور اندازه‌گیری عناصر فلزی نیکل و وانادیم [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 26-35]
 • مبدل حرارتی بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با نوارهای تابیده [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 30-46]
 • مبدل حرارتی دولوله‌ای شبیه‌سازی عددی اثر اندازه و شکل نانوذرات Al2O3 در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 74-92]
 • متمرکزکننده انرژی خورشیدی یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 96-116]
 • محرک‌های هزینه ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 56-71]
 • مخزن آب‌بند مایع شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 47-61]
 • مدل اختلاط مایع ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 62-80]
 • مدل تک فازی مقایسه مدل‌های تک فاز و دوفاز در پیش بینی عملکرد هیدرودینامیکی و گرمایی نانوسیال [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 93-124]
 • مدل چند فازی حجم سیال شبیه‌سازی مخزن آب‌بند مایع شبکه فلر پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 47-61]
 • مدل دو فازی مقایسه مدل‌های تک فاز و دوفاز در پیش بینی عملکرد هیدرودینامیکی و گرمایی نانوسیال [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 93-124]
 • مدل‌سازی تعادلی بهبود‌یافته ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 62-80]
 • مدیریت استعداد بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 125-141]
 • مراقبت وضعیت بررسی تجربی رفتار ارتعاشی ماشین‌آلات دوار بر اساس آنالیز ارتعاشات (مطالعه موردی) [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 81-93]
 • مقاومت مکانیکی بهبود فعالیت و افزایش مقاومت مکانیکی کاتالیست واکنش تبدیل آب-گاز دما بالا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 19-30]

ن

 • نانوجاذب‌های کربنی گوگردزدایی عمیق از نفتا با استفاده از CMK حاوی نانوذرات فلزی نیکل [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 31-41]
 • نانوسیال شبیه‌سازی عددی اثر اندازه و شکل نانوذرات Al2O3 در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 74-92]
 • نانوسیال مقایسه مدل‌های تک فاز و دوفاز در پیش بینی عملکرد هیدرودینامیکی و گرمایی نانوسیال [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 93-124]
 • نانوفناوری گوگردزدایی عمیق از نفتا با استفاده از CMK حاوی نانوذرات فلزی نیکل [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 31-41]
 • نسبت بهره‌خروجی یکپارچه‌سازی واحد تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای با سامانه تولید بخار آب مستقیم خورشیدی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 96-116]
 • نظریۀ دوفیلمی ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 62-80]
 • نفتای سبک مروری بر کاتالیست‌های فرآیند ایزومریزاسیون نفتا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 64-80]
 • نفت سنگین ارتقاء نفت سنگین و ته‌ماند حاصل از پالایش در محیط آب فوق‌بحرانی [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 5-24]
 • نفت سنگین اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 42-63]
 • نوارهای تابیده بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با نوارهای تابیده [دوره 14، شماره 68، 1398، صفحه 30-46]
 • نیتروژن‌زدایی به روش جذب سطحی جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 36-55]

و

 • واحد کلاوس بررسی اثر غلظت اکسیژن بر میزان بازیافت گوگرد و دمای احتراق کوره واکنشی پالایشگاه نفت آبادان [دوره 14، شماره 67، 1398، صفحه 5-18]

ه

 • هضم نفت‌خام استفاده از امواج دستگاه مایکروویو برای هضم نمونه‌های نفت‌خام به منظور اندازه‌گیری عناصر فلزی نیکل و وانادیم [دوره 14، شماره 66، 1398، صفحه 26-35]
 • هیدروژن بررسی روش‌های مختلف تولید سوخت جت از طریق استخراج هیدروژن و دی‌اکسیدکربن موجود در دریا [دوره 14، شماره 65، 1398، صفحه 25-42]