نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آکنه ساختاریافته آنالیز افت فشار دوفازی در آکنه‌های ساختاریافته به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 24-34]
 • آکنه‌های ساختاریافته بررسی افزایش مقیاس ستون‌های تقطیر واکنشی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 48-63]
 • آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 87-95]

ا

 • ارزش‌افزوده بهینه‌سازی اثر پارامترهای مختلف بر راکتور واحد FCC با استفاده از شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار Petro-SIM [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 21-37]
 • ارزیاب طراحی تمرین‌های شبیه‌سازی در ‏شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 67-75]
 • ارزیابی ریسک زیست‌محیطی تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 96-114]
 • ارزیابی عملکرد شرکت ارزیابی عملکرد شرکت پالایش گاز ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 76-87]
 • استوانه‌ای شیاردار مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • افت فشار دوفازی آنالیز افت فشار دوفازی در آکنه‌های ساختاریافته به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 24-34]
 • افزایش مقیاس بررسی افزایش مقیاس ستون‌های تقطیر واکنشی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 48-63]
 • الکیلیت بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 87-95]
 • الگوریتم ژنتیک شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی نفت سفید با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 50-66]
 • انتقال حرارت مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • انتقال حرارت جابجایی بررسی سازوکارهای انتقال حرارت در موتورهای سنکرون مغناطیسی دائم (PMSM) [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 5-23]
 • اولتراسونیک مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 29-47]
 • اولویت‌های پایداری شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 38-49]

ب

 • بازیافت گوگرد کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی با جایگزینی برنرهای خطی در واحد بازیافت گوگرد [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 86-95]
 • بستر پرشده مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • بنزین شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 60-85]
 • بهینه‌سازی مدل برنامه‌ریزی توزیع فرآورده‌های نفتی با لحاظ محدودیت‌های ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 67-86]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی اثر پارامترهای مختلف بر راکتور واحد FCC با استفاده از شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار Petro-SIM [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 21-37]
 • بهینه‌سازی تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 39-59]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 60-85]
 • بهینه‌سازی انرژی مصرفی مطالعه اثر چند پارامتر سینتیکی و هیدرولیکی بر مدل سینتیکی تصفیه فتوکاتالیستی فنول و بهینه‌سازی هزینه تصفیه [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 5-23]
 • بهینه‌سازی فرایند مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 24-38]
 • بیوسورفکتانت مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 29-47]

پ

 • پارامترهای هیدرولیکی مطالعه اثر چند پارامتر سینتیکی و هیدرولیکی بر مدل سینتیکی تصفیه فتوکاتالیستی فنول و بهینه‌سازی هزینه تصفیه [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 5-23]
 • پالایشگاه آبادان شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 60-85]
 • پالایشگاه نفت شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 38-49]
 • پالایشگاه نفت امام‌خمینی(ره) شازند مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 24-38]
 • پالایشگاه نفت امام خمینی شازند طراحی فرآیند جدید واحد تصفیه هیدروژنی بنزین جهت ارتقاء کیفی بنزین تولیدی به استاندارد یورو 5 [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 5-15]
 • پایایی طراحی تمرین‌های شبیه‌سازی در ‏شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 67-75]
 • پلاکت برمن بهینه‌سازی اثر پارامترهای مختلف بر راکتور واحد FCC با استفاده از شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار Petro-SIM [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 21-37]
 • پلیمریزاسیون بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 87-95]
 • پلی وینیلیدین فلورید ساخت غشای پلی وینیلیدن فلوراید/گرافن اکساید کاهش یافته سنتز شده با روش سبز به‌منظور استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 16-28]

ت

 • تأثیر دیواره مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • تاگوچی مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • تبلور بررسی سینتیک تشکیل هیدرات اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و هیدرات متان و اتان در فرآیند حجم ثابت درون رآکتور همزن‌دار [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 52-66]
 • تحصیلات تأثیر گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 80-101]
 • تخریب اکسرژی تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 39-59]
 • ترمواکونومیک تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 39-59]
 • تقطیر غشایی ساخت غشای پلی وینیلیدن فلوراید/گرافن اکساید کاهش یافته سنتز شده با روش سبز به‌منظور استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 16-28]
 • تقطیر واکنشی بررسی افزایش مقیاس ستون‌های تقطیر واکنشی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 48-63]
 • تمرین‌های شبیه‌سازی طراحی تمرین‌های شبیه‌سازی در ‏شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 67-75]
 • ته‌مانده‌ی برج تقطیر در خلأ مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 29-47]
 • توسعه پایدار شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 38-49]

ج

 • جنسیت تأثیر گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 80-101]

چ

 • چارچوب تصمیم‌گیری شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 38-49]
 • چرخه عمر شناسایی اولویت‌های پایداری در فازهای چرخه عمر پروژه‌های پالایشگاه نفت [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 38-49]

ح

 • حذف مرکاپتان شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 60-85]
 • حفاظت مخازن نفتی در برابر صاعقه و الکتریسیته ساکن آنالیز، مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم زمین مخازن مرکز انتقال نفت و تأسیسات [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 64-79]
 • حمل‌ونقل مدل برنامه‌ریزی توزیع فرآورده‌های نفتی با لحاظ محدودیت‌های ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 67-86]

خ

 • خط لوله انتقال نفت تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 39-59]

د

 • دانه استوانه‌ای مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • دینامیک سیالات محاسباتی آنالیز افت فشار دوفازی در آکنه‌های ساختاریافته به کمک دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 24-34]
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]

ذ

 • ذرات ریز میکرونی بررسی کارایی فیلترهای تولیدشده از لایه‌های نانولیفی در جذب ناخالصی و آلودگی سوخت دیزل [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 5-20]

ر

 • راکتور پلکانی مطالعه اثر چند پارامتر سینتیکی و هیدرولیکی بر مدل سینتیکی تصفیه فتوکاتالیستی فنول و بهینه‌سازی هزینه تصفیه [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 5-23]
 • راکتور شکست کاتالیستی بهینه‌سازی اثر پارامترهای مختلف بر راکتور واحد FCC با استفاده از شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار Petro-SIM [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 21-37]
 • رشد بررسی سینتیک تشکیل هیدرات اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و هیدرات متان و اتان در فرآیند حجم ثابت درون رآکتور همزن‌دار [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 52-66]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 80-101]
 • روتور بررسی سازوکارهای انتقال حرارت در موتورهای سنکرون مغناطیسی دائم (PMSM) [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 5-23]
 • روش‌های پیش‌گرمایش گاز اسیدی کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی با جایگزینی برنرهای خطی در واحد بازیافت گوگرد [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 86-95]

ز

 • زنجیره تأمین مدل برنامه‌ریزی توزیع فرآورده‌های نفتی با لحاظ محدودیت‌های ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 67-86]

س

 • سن تأثیر گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 80-101]
 • سه‌پر مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • سولفورزدایی طراحی فرآیند جدید واحد تصفیه هیدروژنی بنزین جهت ارتقاء کیفی بنزین تولیدی به استاندارد یورو 5 [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 5-15]
 • سیستم زمین آنالیز، مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم زمین مخازن مرکز انتقال نفت و تأسیسات [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 64-79]

ش

 • شبکه توزیع هیدروژن مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 24-38]
 • شبکه عصبی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی نفت سفید با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 50-66]
 • شبیه‌سازی تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 39-59]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 60-85]
 • شرکت پالایش گاز ایلام ارزیابی عملکرد شرکت پالایش گاز ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 76-87]
 • شرکت‌کننده‌ طراحی تمرین‌های شبیه‌سازی در ‏شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 67-75]
 • شکست حرارتی مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 29-47]
 • شکست کاتالیستی مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 29-47]

ط

 • طراحی فرایند طراحی فرآیند جدید واحد تصفیه هیدروژنی بنزین جهت ارتقاء کیفی بنزین تولیدی به استاندارد یورو 5 [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 5-15]
 • طرح توسعه پالایشگاه آبادان تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 96-114]

ع

 • عدد اکتان بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 87-95]

ف

 • فاصله هوایی بررسی سازوکارهای انتقال حرارت در موتورهای سنکرون مغناطیسی دائم (PMSM) [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 5-23]
 • فرآورده‌های نفتی مدل برنامه‌ریزی توزیع فرآورده‌های نفتی با لحاظ محدودیت‌های ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ایران [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 67-86]
 • فرآیند مراکس شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی نفت سفید با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 50-66]
 • فرآیند مراکس شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی بنزین با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 60-85]
 • فرار شیمیایی بررسی متغیرهای عملیاتی آلکیلاسیون ایزوبوتان-بوتن با کاتالیست مایع اسیدسولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 87-95]
 • فرایند کلاوس اصلاح شده کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی با جایگزینی برنرهای خطی در واحد بازیافت گوگرد [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 86-95]
 • فیلتراسیون بررسی کارایی فیلترهای تولیدشده از لایه‌های نانولیفی در جذب ناخالصی و آلودگی سوخت دیزل [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 5-20]

ک

 • کارت امتیازی متوازن (BSC) ارزیابی عملکرد شرکت پالایش گاز ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 76-87]

گ

 • گازوئیل بررسی کارایی فیلترهای تولیدشده از لایه‌های نانولیفی در جذب ناخالصی و آلودگی سوخت دیزل [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 5-20]
 • گرافن اکسید کاهش یافته ساخت غشای پلی وینیلیدن فلوراید/گرافن اکساید کاهش یافته سنتز شده با روش سبز به‌منظور استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 16-28]
 • گشت‌زنی تفریحی در اینترنت تأثیر گشت‌زنی اینترنتی بر رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل‌گری ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 80-101]

ل

 • لایه نشانی ساخت غشای پلی وینیلیدن فلوراید/گرافن اکساید کاهش یافته سنتز شده با روش سبز به‌منظور استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 16-28]

م

 • ماتریس ریسک سه‌بعدی تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 96-114]
 • مدل‌سازی ریاضی مدل‌سازی شبکه توزیع هیدروژن به‌منظور بهبود شبکه و بهینه‌سازی مصرف هیدروژن در واحدهای پالایشی [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 24-38]
 • مدل‌سازی سینتیکی مطالعه اثر چند پارامتر سینتیکی و هیدرولیکی بر مدل سینتیکی تصفیه فتوکاتالیستی فنول و بهینه‌سازی هزینه تصفیه [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 5-23]
 • مدل سینتیکی بررسی سینتیک تشکیل هیدرات اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و هیدرات متان و اتان در فرآیند حجم ثابت درون رآکتور همزن‌دار [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 52-66]
 • مدیریت ریسک زیست‌محیطی تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID [دوره 15، شماره 72، 1399، صفحه 96-114]
 • موتور سنکرون مغناطیس دائم بررسی سازوکارهای انتقال حرارت در موتورهای سنکرون مغناطیسی دائم (PMSM) [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 5-23]

ن

 • نانوالیاف بررسی کارایی فیلترهای تولیدشده از لایه‌های نانولیفی در جذب ناخالصی و آلودگی سوخت دیزل [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 5-20]
 • نانوکاتالیست مروری بر روش‌های تبدیل ته‌مانده‌ی سنگین برج تقطیر در خلأ به مواد سودمند [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 29-47]
 • نرم‌افزار Petro-SIM بهینه‌سازی اثر پارامترهای مختلف بر راکتور واحد FCC با استفاده از شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار Petro-SIM [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 21-37]
 • نرم‌افزار پتروسیم شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی نفت سفید با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 50-66]
 • نفت سفید شبیه‌سازی و بهینه‌سازی واحد تصفیه و شستشوی نفت سفید با نرم‌افزار Petro-Sim [دوره 15، شماره 71، 1399، صفحه 50-66]
 • نقطه داغ مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر دیواره: اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با استفاده از روش تاگوچی [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 35-51]
 • نمک‌زدایی ساخت غشای پلی وینیلیدن فلوراید/گرافن اکساید کاهش یافته سنتز شده با روش سبز به‌منظور استفاده در نمک‌زدایی به روش تقطیر غشایی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 16-28]

و

 • واحد پیشتاز بررسی افزایش مقیاس ستون‌های تقطیر واکنشی [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 48-63]
 • واحد تصفیه هیدروژنی بنزین طراحی فرآیند جدید واحد تصفیه هیدروژنی بنزین جهت ارتقاء کیفی بنزین تولیدی به استاندارد یورو 5 [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 5-15]
 • ولتاژهای گامی و تماسی آنالیز، مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم زمین مخازن مرکز انتقال نفت و تأسیسات [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 64-79]

ه

 • هسته‌زایی بررسی سینتیک تشکیل هیدرات اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و هیدرات متان و اتان در فرآیند حجم ثابت درون رآکتور همزن‌دار [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 52-66]
 • هم‌بندی سقف شناور و بدنه مخزن آنالیز، مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم زمین مخازن مرکز انتقال نفت و تأسیسات [دوره 15، شماره 70، 1399، صفحه 64-79]
 • هیدرات‌های گازی بررسی سینتیک تشکیل هیدرات اتان و دی‌اکسید کربن در فرآیند فشار ثابت و هیدرات متان و اتان در فرآیند حجم ثابت درون رآکتور همزن‌دار [دوره 15، شماره 69، 1399، صفحه 52-66]