نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌دوستی و نفت‌گریزی جداسازی آب و نفت به کمک مش استیل پوشش‌دهی شده با نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) مزوپور [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 5-15]
 • آکنه ساختاریافته مدل‌های تخمین سطح تماس مؤثر در آکنه‌های ساختاریافته و مقایسه عملکرد آن‌ها [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 52-63]
 • آمیخته بازاریابی مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 80-103]

ا

 • ارتقاء کاتالیستی نفت سنگین مقایسه عملکرد کاتالیست‌های آلی-فلزی مراکز نیکل و مولیبدن در تبدیل مازوت [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 5-24]
 • استانداردهای بین‌المللی بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 22-36]
 • افت فشار بررسی هیدرودینامیک برج‌های مخروطی چرخان توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 58-70]
 • افت فشار انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 5-13]
 • افزایش مقیاس بررسی و مروری بر افزایش مقیاس در برج‌های تقطیر دیوار میانی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 50-62]
 • اکسرژی شبیه‌سازی و بهبود عملکرد چرخه مبرد تک‌مرحله‌ای جهت تولید گاز طبیعی مایع شده [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 71-83]
 • اکسید گرافن گوگردزدایی اکسایشی از میعانات گازی با استفاده از نانوکاتالیست سولفید مولیبدن بر پایه اکسید گرافن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 5-21]
 • انتقال گاز طبیعی انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 5-13]
 • انرژی شبیه‌سازی و بهبود عملکرد چرخه مبرد تک‌مرحله‌ای جهت تولید گاز طبیعی مایع شده [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 71-83]
 • انرژی زمین‏گرمایی افزایش توان تولیدی نیروگاه ترکیبی زمین‏ گرمایی به کمک انرژی زیست ‏توده: طراحی و شبیه سازی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 41-57]
 • ایستگاه تقویت فشار انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 5-13]

ب

 • بازارگرایی مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 80-103]
 • بازیافت گوگرد بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 43-57]
 • برآورد اقتصادی بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 43-57]
 • برج SCC بررسی هیدرودینامیک برج‌های مخروطی چرخان توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 58-70]
 • برج تقطیر دیوار میانی بررسی و مروری بر افزایش مقیاس در برج‌های تقطیر دیوار میانی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 50-62]
 • برج جداسازی نفت خام کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 34-51]
 • بستر دوار شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان‌ چند فازی گاز-جامد در بستر دوار: تأثیر ضریب ارتجاعی بر ضخامت لایه فعال [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 64-77]
 • بستر سیال دوتایی افزایش توان تولیدی نیروگاه ترکیبی زمین‏ گرمایی به کمک انرژی زیست ‏توده: طراحی و شبیه سازی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 41-57]
 • بهینه‌سازی کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 34-51]

پ

 • پارامترهای کیفی آب بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 22-36]
 • پالایش‌ گاز بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 43-57]
 • پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 43-57]
 • پایه‌های کامپوزیتی بررسی فعالیت کاتالیزور‌های بارگذاری شده با فلز نیکل در فرآیند هیدروژناسیون گازی ترکیبات آروماتیک [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 27-33]
 • پتروپالایشگاه پتروپالایش: نوآوری در صنعت پالایش نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 77-95]
 • پساب صنعتی بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 22-36]
 • پلی‌سولفون ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 37-49]

ت

 • تافل تخمین میزان جذب شیف باز جدید بر روی سطح فولاد در محیط سولفوریک اسید [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 16-26]
 • تبخیر قطرات شبیه‌سازی روش خنک‌سازی تبخیری هوای ورودی به توربین گازی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 63-79]
 • تحلیل اکسرژی مقایسه و ارزیابی سیکل‌های سرمایشی تراکمی و جذبی بر پایه‌ی اکسرژی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 84-97]
 • تصفیه پساب رنگی ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به‌منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 28-42]
 • توربین گاز شبیه‌سازی روش خنک‌سازی تبخیری هوای ورودی به توربین گازی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 63-79]

ج

 • جاذب زئولیتی بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 58-76]
 • جداسازی آب از نفت جداسازی آب و نفت به کمک مش استیل پوشش‌دهی شده با نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) مزوپور [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 5-15]
 • جداسازی گاز ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 37-49]
 • جذب سطحی ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به‌منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 28-42]
 • جذب و جداسازی کربن بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 58-76]

ح

 • حذف CO2 و H2S بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 58-76]

خ

 • خوردگی اسیدی تخمین میزان جذب شیف باز جدید بر روی سطح فولاد در محیط سولفوریک اسید [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 16-26]

د

 • دبی تزریقی تعیین شرایط ایمن سایشی در زانویی‌های واحد نمک‌زدایی واحد پالایشگاهی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 25-40]
 • دیاتومیت ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به‌منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 28-42]
 • دی‌بنزوتیوفن گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم‌های جداسازی شده از خاک‌های آلوده به نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 14-27]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی هیدرودینامیک برج‌های مخروطی چرخان توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 58-70]

ر

 • روی-آزولات6 (MAF-6) مقایسه عملکرد کاتالیست‌های آلی-فلزی مراکز نیکل و مولیبدن در تبدیل مازوت [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 5-24]

ز

 • زانویی تعیین شرایط ایمن سایشی در زانویی‌های واحد نمک‌زدایی واحد پالایشگاهی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 25-40]
 • زیست ‏توده افزایش توان تولیدی نیروگاه ترکیبی زمین‏ گرمایی به کمک انرژی زیست ‏توده: طراحی و شبیه سازی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 41-57]

س

 • سایش تعیین شرایط ایمن سایشی در زانویی‌های واحد نمک‌زدایی واحد پالایشگاهی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 25-40]
 • سرعت سیال تعیین شرایط ایمن سایشی در زانویی‌های واحد نمک‌زدایی واحد پالایشگاهی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 25-40]
 • سطح مشترک مؤثر مدل‌های تخمین سطح تماس مؤثر در آکنه‌های ساختاریافته و مقایسه عملکرد آن‌ها [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 52-63]
 • سوخت‌های فسیلی گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم‌های جداسازی شده از خاک‌های آلوده به نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 14-27]
 • سیستم تبرید تراکمی مقایسه و ارزیابی سیکل‌های سرمایشی تراکمی و جذبی بر پایه‌ی اکسرژی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 84-97]
 • سیستم تبرید جذبی مقایسه و ارزیابی سیکل‌های سرمایشی تراکمی و جذبی بر پایه‌ی اکسرژی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 84-97]
 • سیستم خنک‌کن مه‌پاش شبیه‌سازی روش خنک‌سازی تبخیری هوای ورودی به توربین گازی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 63-79]
 • سیستم‌های تصفیه بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 22-36]
 • سینی چرخان بررسی هیدرودینامیک برج‌های مخروطی چرخان توسط دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 58-70]

ش

 • شبیه‌‌سازی شبیه‌سازی و بهبود عملکرد چرخه مبرد تک‌مرحله‌ای جهت تولید گاز طبیعی مایع شده [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 71-83]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان‌ چند فازی گاز-جامد در بستر دوار: تأثیر ضریب ارتجاعی بر ضخامت لایه فعال [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 64-77]
 • شیف باز تخمین میزان جذب شیف باز جدید بر روی سطح فولاد در محیط سولفوریک اسید [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 16-26]

ض

 • ضریب ارتجاعی شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان‌ چند فازی گاز-جامد در بستر دوار: تأثیر ضریب ارتجاعی بر ضخامت لایه فعال [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 64-77]

ط

 • طراحی و بهینه‌سازی بررسی و مروری بر افزایش مقیاس در برج‌های تقطیر دیوار میانی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 50-62]

ع

 • عملکرد صادراتی مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 80-103]

غ

 • غشای ماتریس مختلط (MMMs) ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 37-49]

ف

 • فشار مدل‌های تخمین سطح تماس مؤثر در آکنه‌های ساختاریافته و مقایسه عملکرد آن‌ها [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 52-63]
 • فشار فناوری پتروپالایش: نوآوری در صنعت پالایش نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 77-95]
 • فعالیت کاتالیزور بررسی فعالیت کاتالیزور‌های بارگذاری شده با فلز نیکل در فرآیند هیدروژناسیون گازی ترکیبات آروماتیک [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 27-33]
 • فوق‌ بحرانی انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله در شرایط فوق بحرانی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 5-13]
 • فولاد تخمین میزان جذب شیف باز جدید بر روی سطح فولاد در محیط سولفوریک اسید [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 16-26]

ق

 • قطر ذرات جامد تعیین شرایط ایمن سایشی در زانویی‌های واحد نمک‌زدایی واحد پالایشگاهی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 25-40]

ک

 • کاتالیست تیتانیوم اکساید بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد بازیافت گوگرد [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 43-57]
 • کاتالیست فلز نشانی شده مقایسه عملکرد کاتالیست‌های آلی-فلزی مراکز نیکل و مولیبدن در تبدیل مازوت [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 5-24]
 • کامپوزیت CuBTC@GO ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 37-49]
 • کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) جداسازی آب و نفت به کمک مش استیل پوشش‌دهی شده با نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) مزوپور [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 5-15]
 • کشش سطحی مدل‌های تخمین سطح تماس مؤثر در آکنه‌های ساختاریافته و مقایسه عملکرد آن‌ها [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 52-63]
 • کنترل بررسی و مروری بر افزایش مقیاس در برج‌های تقطیر دیوار میانی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 50-62]
 • کنترل چند متغیره کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 34-51]
 • کیتوسان ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به‌منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 28-42]

گ

 • گازی‌سازی افزایش توان تولیدی نیروگاه ترکیبی زمین‏ گرمایی به کمک انرژی زیست ‏توده: طراحی و شبیه سازی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 41-57]
 • گزینش‌پذیری بررسی فعالیت کاتالیزور‌های بارگذاری شده با فلز نیکل در فرآیند هیدروژناسیون گازی ترکیبات آروماتیک [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 27-33]
 • گوگردزدایی اکسایشی گوگردزدایی اکسایشی از میعانات گازی با استفاده از نانوکاتالیست سولفید مولیبدن بر پایه اکسید گرافن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 5-21]
 • گوگردزدایی زیستی گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم‌های جداسازی شده از خاک‌های آلوده به نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 14-27]

ل

 • لانگمویر تخمین میزان جذب شیف باز جدید بر روی سطح فولاد در محیط سولفوریک اسید [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 16-26]
 • لایه فعال شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان‌ چند فازی گاز-جامد در بستر دوار: تأثیر ضریب ارتجاعی بر ضخامت لایه فعال [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 64-77]

م

 • مازوت مقایسه عملکرد کاتالیست‌های آلی-فلزی مراکز نیکل و مولیبدن در تبدیل مازوت [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 5-24]
 • مایع‌سازی گاز طبیعی شبیه‌سازی و بهبود عملکرد چرخه مبرد تک‌مرحله‌ای جهت تولید گاز طبیعی مایع شده [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 71-83]
 • محیط کلان مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 80-103]
 • مدل فاز گسسته شبیه‌سازی روش خنک‌سازی تبخیری هوای ورودی به توربین گازی [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 63-79]
 • مکانیسم جذب H2S بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 58-76]
 • منابع شرکت مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 80-103]
 • مولیبدن سولفید گوگردزدایی اکسایشی از میعانات گازی با استفاده از نانوکاتالیست سولفید مولیبدن بر پایه اکسید گرافن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 5-21]
 • میعانات گازی گوگردزدایی اکسایشی از میعانات گازی با استفاده از نانوکاتالیست سولفید مولیبدن بر پایه اکسید گرافن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 5-21]
 • میکروارگانیسم‌های بومی گوگردزدا گوگردزدایی زیستی از دی‌بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم‌های جداسازی شده از خاک‌های آلوده به نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 14-27]

ن

 • نانوفیلتر جداسازی آب و نفت به کمک مش استیل پوشش‌دهی شده با نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) مزوپور [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 5-15]
 • نانولوله کربنی ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به‌منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 28-42]
 • نوآوری پتروپالایش: نوآوری در صنعت پالایش نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 77-95]
 • نیاز بازار پتروپالایش: نوآوری در صنعت پالایش نفت [دوره 16، شماره 76، 1400، صفحه 77-95]
 • نیروگاه ترکیبی افزایش توان تولیدی نیروگاه ترکیبی زمین‏ گرمایی به کمک انرژی زیست ‏توده: طراحی و شبیه سازی [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 41-57]
 • نیکل/مولیبدن مقایسه عملکرد کاتالیست‌های آلی-فلزی مراکز نیکل و مولیبدن در تبدیل مازوت [دوره 16، شماره 75، 1400، صفحه 5-24]

ه

 • هیدرودینامیک شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان‌ چند فازی گاز-جامد در بستر دوار: تأثیر ضریب ارتجاعی بر ضخامت لایه فعال [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 64-77]
 • هیدروژن ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن [دوره 16، شماره 73، 1400، صفحه 37-49]
 • هیدروژناسیون ترکیبات آروماتیک بررسی فعالیت کاتالیزور‌های بارگذاری شده با فلز نیکل در فرآیند هیدروژناسیون گازی ترکیبات آروماتیک [دوره 16، شماره 74، 1400، صفحه 27-33]