نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌گیری از اتانول قیاس فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر آزئوتروپیک برای آب‌زدایی از اتانول صنعتی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 41-56]
 • آلودگی هوا بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت بررسی دستگاه های صنعتی کنترل آلودگی هوا: انتخاب بهینه [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 5-14]
 • آلومینیوم‌زدایی بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 54-69]
 • آمین پرازین مطالعه آزمایشگاهی و تئوری جذب گاز CO2 توسط محلول آب-مایع یونی-پپرازین به روش طراحی آزمایش رئوس حدی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 25-40]

ا

 • ارتعاشات مدلسازی جاذب دینامیکی ارتعاش در سیستمهای لوله‌کشی با استفاده از نرم‌افزار CAESAR II [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 22-36]
 • ارزیابی آسیب‌پذیری ارزیابی و مدیریت ریسک زیرساخت‌های نفت و گاز استان‌های مرزی با هدف کاهش اثرات تهدید [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 70-90]
 • ارزیابی تهدید ارزیابی و مدیریت ریسک زیرساخت‌های نفت و گاز استان‌های مرزی با هدف کاهش اثرات تهدید [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 70-90]
 • استحصال اتان کاربرد یکپارچه‌سازی حرارتی در کاهش مصرف انرژی در واحد استحصال اتان [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 5-21]
 • اسلج روش‌های صنعتی پاک‌سازی رسوبات نفتی (اسلج) از مخازن ذخیره نفت خام و فراورده‌ها [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 91-113]
 • اطلاعات سازه مروری بر ریسک های مخازن ذخیره سازی بتنی نفتی و روشهای مدیریت و نگهداری آنها [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 71-94]
 • افت فشار بررسی عددی حرکت قطره آب درون کانال کاتد پیل سوختی غشا پلیمری همراه با مسدودسازی عرضی کانال جریان [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 60-76]
 • انسداد کانال بررسی عددی حرکت قطره آب درون کانال کاتد پیل سوختی غشا پلیمری همراه با مسدودسازی عرضی کانال جریان [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 60-76]
 • اولفین‌های سبک مروری بر کاتالیست‌های فرآیند شکست کاتالیستی نفتا به‌منظور تولید اولفین‌های سبک [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 95-108]
 • ایستگاه پمپاژ نفت مدل سازی و بهینه سازی عملیاتی- انرژی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی با استفاده از تجهیزات پایش فشار [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 74-88]

ب

 • بازیابی هیدروژن بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 19-38]
 • بهره‌وری انرژی تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 107-124]
 • بهینه‌سازی بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 19-38]
 • بینایی ماشین بررسی کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره تامین نفت و گاز [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 57-73]
 • بیوگاز شبیه‌سازی و بهبود فرآیند بیوگاز براساس استفاده از حلال مونواتانول آمین [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 37-56]
 • بیومتان شبیه‌سازی و بهبود فرآیند بیوگاز براساس استفاده از حلال مونواتانول آمین [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 37-56]

پ

 • پاک‌سازی روش‌های صنعتی پاک‌سازی رسوبات نفتی (اسلج) از مخازن ذخیره نفت خام و فراورده‌ها [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 91-113]
 • پالایشگاه بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 19-38]
 • پالایشگاه تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 107-124]
 • پساب رنگی ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 5-23]
 • پسا سنتز بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 54-69]
 • پیرولیز تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 38-53]
 • پیل سوختی مدلسازی سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و سیکل رانکین تغذیه شده با گاز سنتز [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 24-37]
 • پیل سوختی غشای پلیمری بررسی عددی حرکت قطره آب درون کانال کاتد پیل سوختی غشا پلیمری همراه با مسدودسازی عرضی کانال جریان [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 60-76]

ت

 • تانک ذخیره روش‌های صنعتی پاک‌سازی رسوبات نفتی (اسلج) از مخازن ذخیره نفت خام و فراورده‌ها [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 91-113]
 • تحول دیجیتال بررسی کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره تامین نفت و گاز [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 57-73]
 • ترکیبات آروماتیک تحلیل کاربردی نانوذره ی گرافن درراکتور دیسک چرخان جهت بررسی میزان کاهش آلاینده هادرپساب های صنعتی [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 57-70]
 • ترکیبات آروماتیک بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب آلاینده ها از پساب تصفیه خانه توسط پایلوت راکتور دیسک چرخان پوشیده با گرافن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 5-18]
 • ترکیبات گوگردی بررسی چارچوب‌های آلی- فلزی در گوگردزدایی جذبی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 77-106]
 • ترمودینامیک جذب بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب آلاینده ها از پساب تصفیه خانه توسط پایلوت راکتور دیسک چرخان پوشیده با گرافن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 5-18]
 • تصفیه کننده PSA بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 19-38]
 • تصفیه‌ی پساب رنگرزی تحلیل کاربردی نانوذره ی گرافن درراکتور دیسک چرخان جهت بررسی میزان کاهش آلاینده هادرپساب های صنعتی [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 57-70]
 • تعادل بخار-مایع مطالعه آزمایشگاهی و تئوری جذب گاز CO2 توسط محلول آب-مایع یونی-پپرازین به روش طراحی آزمایش رئوس حدی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 25-40]
 • تقطیر آزئوتروپیک قیاس فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر آزئوتروپیک برای آب‌زدایی از اتانول صنعتی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 41-56]
 • تماس‌دهنده‌های غشایی مروری بر منابع انتشار، روش‌های جداسازی و محصولات با ارزش قابل تولید از CO2 [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 39-59]
 • توسعه پایدار تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 107-124]

ج

 • جاذب ارتعاش مدلسازی جاذب دینامیکی ارتعاش در سیستمهای لوله‌کشی با استفاده از نرم‌افزار CAESAR II [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 22-36]
 • جاذب کامپوزیتی ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 5-23]
 • جذب سطحی ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 5-23]
 • جذب سطحی تحلیل کاربردی نانوذره ی گرافن درراکتور دیسک چرخان جهت بررسی میزان کاهش آلاینده هادرپساب های صنعتی [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 57-70]
 • جذب سطحی قیاس فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر آزئوتروپیک برای آب‌زدایی از اتانول صنعتی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 41-56]
 • جذب سطحی بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب آلاینده ها از پساب تصفیه خانه توسط پایلوت راکتور دیسک چرخان پوشیده با گرافن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 5-18]

چ

 • چارچوب آلی-فلزی بررسی چارچوب‌های آلی- فلزی در گوگردزدایی جذبی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 77-106]

خ

 • خط لوله مدل سازی و بهینه سازی عملیاتی- انرژی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی با استفاده از تجهیزات پایش فشار [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 74-88]

د

 • دارایی‌های نفت و گاز ارزیابی و مدیریت ریسک زیرساخت‌های نفت و گاز استان‌های مرزی با هدف کاهش اثرات تهدید [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 70-90]
 • دولومیت ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 5-23]
 • دی‌اکسید کربن مطالعه آزمایشگاهی و تئوری جذب گاز CO2 توسط محلول آب-مایع یونی-پپرازین به روش طراحی آزمایش رئوس حدی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 25-40]

ر

 • راکتور دیسک چرخان تحلیل کاربردی نانوذره ی گرافن درراکتور دیسک چرخان جهت بررسی میزان کاهش آلاینده هادرپساب های صنعتی [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 57-70]
 • رسوبات نفتی روش‌های صنعتی پاک‌سازی رسوبات نفتی (اسلج) از مخازن ذخیره نفت خام و فراورده‌ها [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 91-113]
 • رسوب‌گیر الکترواستاتیک بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت بررسی دستگاه های صنعتی کنترل آلودگی هوا: انتخاب بهینه [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 5-14]
 • روش ارزیابی ریسک فما ارزیابی و مدیریت ریسک زیرساخت‌های نفت و گاز استان‌های مرزی با هدف کاهش اثرات تهدید [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 70-90]
 • ریسک مروری بر ریسک های مخازن ذخیره سازی بتنی نفتی و روشهای مدیریت و نگهداری آنها [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 71-94]
 • ریسک بر پایه تعمیر و نگهداری مروری بر ریسک های مخازن ذخیره سازی بتنی نفتی و روشهای مدیریت و نگهداری آنها [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 71-94]

ز

 • زئولیت ZSM-5 مروری بر کاتالیست‌های فرآیند شکست کاتالیستی نفتا به‌منظور تولید اولفین‌های سبک [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 95-108]
 • زئولیت‌های سلسله مراتبی بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 54-69]
 • زانتان بررسی پارامترهای سنگ و سیال در انتخاب مناسب‌ترین غلظت نانو کامپوزیت در مخازن ماسه سنگی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 15-24]
 • زغال زیستی تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 38-53]
 • زنجیره تأمین تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 107-124]

س

 • سیستمهای لوله‌کشی مدلسازی جاذب دینامیکی ارتعاش در سیستمهای لوله‌کشی با استفاده از نرم‌افزار CAESAR II [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 22-36]
 • سیستم هیبریدی مدلسازی سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و سیکل رانکین تغذیه شده با گاز سنتز [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 24-37]
 • سیکل رنکین مدلسازی سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و سیکل رانکین تغذیه شده با گاز سنتز [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 24-37]
 • سیلیس‌زدایی بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 54-69]
 • سیلیکا بررسی پارامترهای سنگ و سیال در انتخاب مناسب‌ترین غلظت نانو کامپوزیت در مخازن ماسه سنگی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 15-24]
 • سینتیک جذب بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب آلاینده ها از پساب تصفیه خانه توسط پایلوت راکتور دیسک چرخان پوشیده با گرافن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 5-18]

ش

 • شبکه هیدروژن بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 19-38]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بهبود فرآیند بیوگاز براساس استفاده از حلال مونواتانول آمین [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 37-56]
 • شبیه سازی قیاس فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر آزئوتروپیک برای آب‌زدایی از اتانول صنعتی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 41-56]
 • شکست کاتالیستی مروری بر کاتالیست‌های فرآیند شکست کاتالیستی نفتا به‌منظور تولید اولفین‌های سبک [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 95-108]

ص

 • صرفه‌جویی انرژی مدل سازی و بهینه سازی عملیاتی- انرژی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی با استفاده از تجهیزات پایش فشار [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 74-88]
 • صنعت نفت بررسی کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره تامین نفت و گاز [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 57-73]

ع

 • عملیات نگهداری مروری بر ریسک های مخازن ذخیره سازی بتنی نفتی و روشهای مدیریت و نگهداری آنها [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 71-94]

ف

 • فشار نقطه کنترل مدل سازی و بهینه سازی عملیاتی- انرژی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی با استفاده از تجهیزات پایش فشار [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 74-88]
 • فناوری پینچ کاربرد یکپارچه‌سازی حرارتی در کاهش مصرف انرژی در واحد استحصال اتان [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 5-21]
 • فیشر-تروپش تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 38-53]

ک

 • کاتالیست کبالت تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 38-53]
 • کانال کاتد بررسی عددی حرکت قطره آب درون کانال کاتد پیل سوختی غشا پلیمری همراه با مسدودسازی عرضی کانال جریان [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 60-76]
 • کاهش مصرف انرژی کاربرد یکپارچه‌سازی حرارتی در کاهش مصرف انرژی در واحد استحصال اتان [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 5-21]
 • کراکینگ کاتالیستی بررسی روش‌های اصلاح زئولیت‌ها در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 54-69]
 • کشش سطحی بررسی پارامترهای سنگ و سیال در انتخاب مناسب‌ترین غلظت نانو کامپوزیت در مخازن ماسه سنگی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 15-24]
 • کلان داده بررسی کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره تامین نفت و گاز [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 57-73]
 • کیتوسان ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 5-23]

گ

 • گرافن تحلیل کاربردی نانوذره ی گرافن درراکتور دیسک چرخان جهت بررسی میزان کاهش آلاینده هادرپساب های صنعتی [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 57-70]
 • گرافن بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب آلاینده ها از پساب تصفیه خانه توسط پایلوت راکتور دیسک چرخان پوشیده با گرافن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 5-18]
 • گرافن اکساید ساخت جاذب دولومیتی فرآوری شده با کیتوسان و گرافن اکساید به‌منظور حذف متیلن بلو از آب [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 5-23]
 • گوگردزدایی جذبی بررسی چارچوب‌های آلی- فلزی در گوگردزدایی جذبی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 77-106]

ل

 • لایروبی روش‌های صنعتی پاک‌سازی رسوبات نفتی (اسلج) از مخازن ذخیره نفت خام و فراورده‌ها [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 91-113]

م

 • ماسه سنگ بررسی پارامترهای سنگ و سیال در انتخاب مناسب‌ترین غلظت نانو کامپوزیت در مخازن ماسه سنگی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 15-24]
 • ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس تولید سوخت‌های میان تقطیر از گاز سنتز با بکارگیری نانوکاتالیست کبالت بر پایه زغال زیستی ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 38-53]
 • مایع یونی مطالعه آزمایشگاهی و تئوری جذب گاز CO2 توسط محلول آب-مایع یونی-پپرازین به روش طراحی آزمایش رئوس حدی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 25-40]
 • محاسبات فنی- اقتصادی قیاس فنی- اقتصادی فرآیندهای جذب سطحی و تقطیر آزئوتروپیک برای آب‌زدایی از اتانول صنعتی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 41-56]
 • محیط زیست شبیه‌سازی و بهبود فرآیند بیوگاز براساس استفاده از حلال مونواتانول آمین [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 37-56]
 • محیط زیست مروری بر منابع انتشار، روش‌های جداسازی و محصولات با ارزش قابل تولید از CO2 [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 39-59]
 • مخازن بتنی مروری بر ریسک های مخازن ذخیره سازی بتنی نفتی و روشهای مدیریت و نگهداری آنها [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 71-94]
 • مدل‌سازی مدلسازی سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد و سیکل رانکین تغذیه شده با گاز سنتز [دوره 17، شماره 77، 1401، صفحه 24-37]
 • مدیریت آب بررسی عددی حرکت قطره آب درون کانال کاتد پیل سوختی غشا پلیمری همراه با مسدودسازی عرضی کانال جریان [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 60-76]
 • مدیریت و نگهداری مروری بر ریسک های مخازن ذخیره سازی بتنی نفتی و روشهای مدیریت و نگهداری آنها [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 71-94]
 • مکانیزم جذب بررسی چارچوب‌های آلی- فلزی در گوگردزدایی جذبی [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 77-106]
 • مواد شیمیایی باارزش مروری بر منابع انتشار، روش‌های جداسازی و محصولات با ارزش قابل تولید از CO2 [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 39-59]
 • مونواتانول آمین شبیه‌سازی و بهبود فرآیند بیوگاز براساس استفاده از حلال مونواتانول آمین [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 37-56]

ن

 • نانوکامپوزیت بررسی پارامترهای سنگ و سیال در انتخاب مناسب‌ترین غلظت نانو کامپوزیت در مخازن ماسه سنگی [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 15-24]
 • نرم افزار CAESAR II مدلسازی جاذب دینامیکی ارتعاش در سیستمهای لوله‌کشی با استفاده از نرم‌افزار CAESAR II [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 22-36]
 • نرم افزار Expert Choice بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت بررسی دستگاه های صنعتی کنترل آلودگی هوا: انتخاب بهینه [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 5-14]
 • نسبت پوشش بررسی عددی حرکت قطره آب درون کانال کاتد پیل سوختی غشا پلیمری همراه با مسدودسازی عرضی کانال جریان [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 60-76]
 • نفتا مروری بر کاتالیست‌های فرآیند شکست کاتالیستی نفتا به‌منظور تولید اولفین‌های سبک [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 95-108]

ه

 • همدما بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب آلاینده ها از پساب تصفیه خانه توسط پایلوت راکتور دیسک چرخان پوشیده با گرافن [دوره 17، شماره 80، 1401، صفحه 5-18]
 • هوش مصنوعی بررسی کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره تامین نفت و گاز [دوره 17، شماره 79، 1401، صفحه 57-73]

ی

 • یکپارچه‌سازی حرارتی کاربرد یکپارچه‌سازی حرارتی در کاهش مصرف انرژی در واحد استحصال اتان [دوره 17، شماره 78، 1401، صفحه 5-21]