نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده‌های گازی مقایسه مکانیزم های احتراقی DRM22 و GRI3.0 در ایجاد احتراق بدون شعله در یک کوره آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 89-104]
 • آلودگی هوا ارزیابی و پیش بینی میزان آلودگی ترکیبات آلی فرار در جایگاه‌های سوخت‌گیری با استفاده از مدل شبکه ی عصبی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 31-45]

ا

 • احتراق بررسی عملکرد فلر با فشار متوسط پالایشگاه گازی پارس جنوبی در شرایط طراحی و عملیاتی با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 5-23]
 • احتراق بدون شعله مقایسه مکانیزم های احتراقی DRM22 و GRI3.0 در ایجاد احتراق بدون شعله در یک کوره آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 89-104]
 • استاتیک میکسر بررسی تجربی پایداری امولسیون: کاربرد استاتیک میکسر به منظور اختلاط آب در نفت خام [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 18-30]
 • استخراج مایع-مایع شبیه‌سازی استخراج ترکیبات آروماتیکی از برش روغنی در تماس دهنده دیسک دوار [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 5-17]
 • اکسیدکننده شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 46-66]
 • انرژی مروری بر حذف فلزات سنگین از پساب توسط پیل سوختی میکروبی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 53-72]
 • اولفین کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در یک واحد اولفین پتروشیمی در جنوب ایران با روش هزینه‌یابی جریان مواد [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 24-37]

ب

 • بازچرخانی گازهای داغ احتراقی مقایسه مکانیزم های احتراقی DRM22 و GRI3.0 در ایجاد احتراق بدون شعله در یک کوره آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 89-104]
 • برج RDC شبیه‌سازی استخراج ترکیبات آروماتیکی از برش روغنی در تماس دهنده دیسک دوار [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 5-17]
 • برج شستشو شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 46-66]
 • بستر سیال نگاهی بر توسعه راکتورهای غشایی بستر سیال در تولید هیدروژن طی فرایند ریفورمینگ گاز طبیعی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 67-88]
 • بهره‌وری کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در یک واحد اولفین پتروشیمی در جنوب ایران با روش هزینه‌یابی جریان مواد [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 24-37]
 • بویلر مرور جامع بر پوشش مقاوم به خوردگی و فرسایش سمت آتش در بویلرهای نیروگاه [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 73-93]

پ

 • پایداری امولسیون بررسی تجربی پایداری امولسیون: کاربرد استاتیک میکسر به منظور اختلاط آب در نفت خام [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 18-30]
 • پساب مروری بر حذف فلزات سنگین از پساب توسط پیل سوختی میکروبی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 53-72]
 • پمپ بنزین ارزیابی و پیش بینی میزان آلودگی ترکیبات آلی فرار در جایگاه‌های سوخت‌گیری با استفاده از مدل شبکه ی عصبی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 31-45]
 • پوشش مرور جامع بر پوشش مقاوم به خوردگی و فرسایش سمت آتش در بویلرهای نیروگاه [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 73-93]
 • پیل سوختی میکروبی مروری بر حذف فلزات سنگین از پساب توسط پیل سوختی میکروبی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 53-72]

ت

 • ترکیبات آلی فرار ارزیابی و پیش بینی میزان آلودگی ترکیبات آلی فرار در جایگاه‌های سوخت‌گیری با استفاده از مدل شبکه ی عصبی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 31-45]
 • تعادلات فازی شبیه‌سازی استخراج ترکیبات آروماتیکی از برش روغنی در تماس دهنده دیسک دوار [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 5-17]
 • تکنولوژی فراصوت مدیریت رسوبات معدنی در مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله صنعت نفت و گاز [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 94-108]
 • تولید هیدروژن نگاهی بر توسعه راکتورهای غشایی بستر سیال در تولید هیدروژن طی فرایند ریفورمینگ گاز طبیعی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 67-88]

ح

 • حذف فلزات سنگین مروری بر حذف فلزات سنگین از پساب توسط پیل سوختی میکروبی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 53-72]
 • حلال شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 46-66]

خ

 • خوردگی مرور جامع بر پوشش مقاوم به خوردگی و فرسایش سمت آتش در بویلرهای نیروگاه [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 73-93]

ر

 • روش های رسوب زدایی مدیریت رسوبات معدنی در مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله صنعت نفت و گاز [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 94-108]
 • روش‌های گوگردزدایی مروری بر فرآیند گوگردزدایی جذبی از فرآورده‌های نفتی توسط جاذب‌های متخلخل کربنی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 38-52]
 • روغن روانکار شبیه‌سازی استخراج ترکیبات آروماتیکی از برش روغنی در تماس دهنده دیسک دوار [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 5-17]

ش

 • شبکه عصبی ارزیابی و پیش بینی میزان آلودگی ترکیبات آلی فرار در جایگاه‌های سوخت‌گیری با استفاده از مدل شبکه ی عصبی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 31-45]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 46-66]
 • شبیه‌سازی CFD بررسی عملکرد فلر با فشار متوسط پالایشگاه گازی پارس جنوبی در شرایط طراحی و عملیاتی با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 5-23]
 • شعله بررسی عملکرد فلر با فشار متوسط پالایشگاه گازی پارس جنوبی در شرایط طراحی و عملیاتی با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 5-23]

ف

 • فرآیند ریفورمینگ نگاهی بر توسعه راکتورهای غشایی بستر سیال در تولید هیدروژن طی فرایند ریفورمینگ گاز طبیعی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 67-88]
 • فرآیند نمک‌زدایی بررسی تجربی پایداری امولسیون: کاربرد استاتیک میکسر به منظور اختلاط آب در نفت خام [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 18-30]
 • فراورده‌های نفتی مروری بر فرآیند گوگردزدایی جذبی از فرآورده‌های نفتی توسط جاذب‌های متخلخل کربنی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 38-52]
 • فرسایش مرور جامع بر پوشش مقاوم به خوردگی و فرسایش سمت آتش در بویلرهای نیروگاه [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 73-93]
 • فلر MP بررسی عملکرد فلر با فشار متوسط پالایشگاه گازی پارس جنوبی در شرایط طراحی و عملیاتی با استفاده از شبیه سازی CFD [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 5-23]
 • فناوری غشایی نگاهی بر توسعه راکتورهای غشایی بستر سیال در تولید هیدروژن طی فرایند ریفورمینگ گاز طبیعی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 67-88]
 • فورفورال شبیه‌سازی استخراج ترکیبات آروماتیکی از برش روغنی در تماس دهنده دیسک دوار [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 5-17]

ک

 • کاستیک شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 46-66]
 • کاهش ضایعات کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در یک واحد اولفین پتروشیمی در جنوب ایران با روش هزینه‌یابی جریان مواد [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 24-37]

گ

 • گوگردزدایی جذبی مروری بر فرآیند گوگردزدایی جذبی از فرآورده‌های نفتی توسط جاذب‌های متخلخل کربنی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 38-52]

م

 • مبدل حرارتی پوسته و لوله مدیریت رسوبات معدنی در مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله صنعت نفت و گاز [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 94-108]
 • متان نگاهی بر توسعه راکتورهای غشایی بستر سیال در تولید هیدروژن طی فرایند ریفورمینگ گاز طبیعی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 67-88]
 • مدیریت رسوب معدنی مدیریت رسوبات معدنی در مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله صنعت نفت و گاز [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 94-108]
 • مرکاپتان شبیه‌سازی و ارزیابی راهکارهای مؤثر در کاهش مرکاپتان و گوگرد گاز مایع خروجی در واحد سولفورکس [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 46-66]
 • مصرف سوخت مقایسه مکانیزم های احتراقی DRM22 و GRI3.0 در ایجاد احتراق بدون شعله در یک کوره آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 89-104]
 • مکانیزم‌های احتراقی مقایسه مکانیزم های احتراقی DRM22 و GRI3.0 در ایجاد احتراق بدون شعله در یک کوره آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 89-104]
 • مکانیسم جذب مروری بر فرآیند گوگردزدایی جذبی از فرآورده‌های نفتی توسط جاذب‌های متخلخل کربنی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 38-52]
 • مواد متخلخل کربنی مروری بر فرآیند گوگردزدایی جذبی از فرآورده‌های نفتی توسط جاذب‌های متخلخل کربنی [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 38-52]

ن

 • نفت‌خام بررسی تجربی پایداری امولسیون: کاربرد استاتیک میکسر به منظور اختلاط آب در نفت خام [دوره 18، شماره 81، 1402، صفحه 18-30]

ه

 • هزینه‌یابی جریان مواد کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در یک واحد اولفین پتروشیمی در جنوب ایران با روش هزینه‌یابی جریان مواد [دوره 18، شماره 82، 1402، صفحه 24-37]