نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ترش شبیه سازی فرآیند تصفیه آب ترش تولیدی در پالایشگاه مبتنی بر تعیین شرایط مناسب عملیاتی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 47-56]
 • آسفالتین چالشهای کاربرد نفت خام سنگین: تشکیل امولسیونهای پایدار و مشکلات انتقال در خطوط لوله [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 61-84]

ا

 • استحصال مایعات هیدروکربوری شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 45-59]
 • اکستروژن شکل دهی و ساخت پایه های مولایت از کائولن موجود در ایران به کمک اکستروژن در مقیاس نیمه صنعتی و استخراج با امواج میکروویو [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 63-72]
 • امواج مافوق صوت استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 57-65]
 • امولسیون دوگانه مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر در پایداری غشاء مایع امولسیونی به منظور استفاده در تصفیه پساب های صنعتی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 47-60]
 • امولسیون سازی مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر در پایداری غشاء مایع امولسیونی به منظور استفاده در تصفیه پساب های صنعتی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 47-60]
 • امولسیونهای نفتی چالشهای کاربرد نفت خام سنگین: تشکیل امولسیونهای پایدار و مشکلات انتقال در خطوط لوله [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 61-84]
 • انتشار آلاینده مروری بر مهم‌ترین چالش‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی برای حذف گوگرد از سوخت‌های فسیلی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 73-91]
 • انتقال رسوب مدلسازی دوبعدی پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهر [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 85-97]
 • اندازه و توزیع ذرات مطالعه اثر روش تهیه کاتالیست در کاهش بنزن موجود در پلاتفرمیت پالایشگاهی با استفاده از هیدروژناسیون رقابتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 32-49]
 • اولویت‌بندی تعیین اولویت وزنی اسپول‌ها در لوله‌کشی صنعتی به کمک روش مجموع وزنی ساده [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 111-123]
 • ایزومریزاسیون تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 5-42]

ب

 • بازیابی پلاتین بررسی نقش دسفری‌اکسامین‌بی (دسفرال) به ‌عنوان یک ترکیب سایدروفور در فروشویی زیستی پلاتین از کاتالیست‌های مستعمل [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 5-17]
 • برج سینی دار ارزیابی عملکرد برج سینی دار در جذب سولفید هیدروژن با استفاده از دی اتانول آمین در مقیاس صنعتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 50-62]
 • بندر ماهشهر مدلسازی دوبعدی پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهر [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 85-97]
 • بهبود عملکرد بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 5-31]
 • بویلر روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 92-109]

پ

 • پایه مولایت شکل دهی و ساخت پایه های مولایت از کائولن موجود در ایران به کمک اکستروژن در مقیاس نیمه صنعتی و استخراج با امواج میکروویو [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 63-72]
 • پساب صنعتی مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر در پایداری غشاء مایع امولسیونی به منظور استفاده در تصفیه پساب های صنعتی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 47-60]
 • پساب نفتی تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 18-35]
 • پلاتفرمیت مطالعه اثر روش تهیه کاتالیست در کاهش بنزن موجود در پلاتفرمیت پالایشگاهی با استفاده از هیدروژناسیون رقابتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 32-49]
 • پنتان و هگزان تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 5-42]

ت

 • تبدیل متان با کربن‌دی‌اکسید ریفرمینگ متان با کربن دی‌اکسید در رآکتورهای کوپل‌شده حرارتی: روشی برای تولید گازسنتز همراه با کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 96-110]
 • تحلیل اگزرژی روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 92-109]
 • تغییر دبی بررسی تاثیر تغییر دبی بر روی چگونگی عملکرد فلر با استفاده از مدلسازی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی( CFD ) [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 21-37]
 • تقطیر نفت خام جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 70-95]
 • تکلیس شکل دهی و ساخت پایه های مولایت از کائولن موجود در ایران به کمک اکستروژن در مقیاس نیمه صنعتی و استخراج با امواج میکروویو [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 63-72]
 • توربین روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 92-109]

ج

 • جذب ارزیابی عملکرد برج سینی دار در جذب سولفید هیدروژن با استفاده از دی اتانول آمین در مقیاس صنعتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 50-62]
 • جذب سطحی شکل دهی و ساخت پایه های مولایت از کائولن موجود در ایران به کمک اکستروژن در مقیاس نیمه صنعتی و استخراج با امواج میکروویو [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 63-72]

چ

 • چیدمان پیشرونده جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 70-95]
 • چیدمان توزیع شده جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 70-95]

خ

 • خورموسی مدلسازی دوبعدی پتانسیل انتقال رسوب بندر صادراتی ماهشهر [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 85-97]

د

 • دسفری‌اکسامین‌بی بررسی نقش دسفری‌اکسامین‌بی (دسفرال) به ‌عنوان یک ترکیب سایدروفور در فروشویی زیستی پلاتین از کاتالیست‌های مستعمل [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 5-17]
 • دی اتانول آمین ارزیابی عملکرد برج سینی دار در جذب سولفید هیدروژن با استفاده از دی اتانول آمین در مقیاس صنعتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 50-62]
 • دی اکسید سریم افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 38-46]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی تاثیر تغییر دبی بر روی چگونگی عملکرد فلر با استفاده از مدلسازی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی( CFD ) [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 21-37]

ر

 • راکتور تری‌ریفرمینگ بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 5-31]
 • ریفرمینگ بخار بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 5-31]
 • ریفرمینگ خشک متان ریفرمینگ متان با کربن دی‌اکسید در رآکتورهای کوپل‌شده حرارتی: روشی برای تولید گازسنتز همراه با کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 96-110]

س

 • سنتز احتراقی استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 57-65]
 • سوخت استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 57-65]
 • سوخت فسیلی مروری بر مهم‌ترین چالش‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی برای حذف گوگرد از سوخت‌های فسیلی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 73-91]
 • سولفید هیدروژن ارزیابی عملکرد برج سینی دار در جذب سولفید هیدروژن با استفاده از دی اتانول آمین در مقیاس صنعتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 50-62]

ش

 • شبیه سازی شبیه سازی فرآیند تصفیه آب ترش تولیدی در پالایشگاه مبتنی بر تعیین شرایط مناسب عملیاتی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 47-56]
 • شبیه سازی شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 45-59]
 • شبیه سازی بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 5-31]

ع

 • عدد ستان افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 38-46]

غ

 • غشاء مایع امولسیونی مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر در پایداری غشاء مایع امولسیونی به منظور استفاده در تصفیه پساب های صنعتی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 47-60]
 • غشای سرامیکی تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 18-35]
 • غلظت آمین ارزیابی عملکرد برج سینی دار در جذب سولفید هیدروژن با استفاده از دی اتانول آمین در مقیاس صنعتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 50-62]

ف

 • فرآیند اسپول‌سازی تعیین اولویت وزنی اسپول‌ها در لوله‌کشی صنعتی به کمک روش مجموع وزنی ساده [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 111-123]
 • فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 18-35]
 • فروشویی زیستی بررسی نقش دسفری‌اکسامین‌بی (دسفرال) به ‌عنوان یک ترکیب سایدروفور در فروشویی زیستی پلاتین از کاتالیست‌های مستعمل [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 5-17]
 • فلر بررسی تاثیر تغییر دبی بر روی چگونگی عملکرد فلر با استفاده از مدلسازی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی( CFD ) [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 21-37]
 • فلزات سنگین مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر در پایداری غشاء مایع امولسیونی به منظور استفاده در تصفیه پساب های صنعتی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 47-60]

ک

 • کائولن شکل دهی و ساخت پایه های مولایت از کائولن موجود در ایران به کمک اکستروژن در مقیاس نیمه صنعتی و استخراج با امواج میکروویو [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 63-72]
 • کاتالیست بررسی مایعات یونی و سایر عوامل مؤثر بر فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 5-20]
 • کاتالیست مستعمل بررسی نقش دسفری‌اکسامین‌بی (دسفرال) به ‌عنوان یک ترکیب سایدروفور در فروشویی زیستی پلاتین از کاتالیست‌های مستعمل [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 5-17]
 • کاهش بنزن مطالعه اثر روش تهیه کاتالیست در کاهش بنزن موجود در پلاتفرمیت پالایشگاهی با استفاده از هیدروژناسیون رقابتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 32-49]
 • کاهش مصرف انرژی جایگزینی واحد تقطیر نفت خام با فرایندهای چیدمانی جدید در پالایشگاه های ایران [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 70-95]
 • کاهش ویسکوزیته چالشهای کاربرد نفت خام سنگین: تشکیل امولسیونهای پایدار و مشکلات انتقال در خطوط لوله [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 61-84]
 • کربن‌دی‌اکسید ریفرمینگ متان با کربن دی‌اکسید در رآکتورهای کوپل‌شده حرارتی: روشی برای تولید گازسنتز همراه با کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 96-110]
 • کربن فعال پودری تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 18-35]
 • کلید واژه ها: عوامل کلیدی، موانع پذیرش شناسایی چارچوب مفهومی از عوامل و موانع کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 66-90]
 • کندانسور روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 92-109]
 • کنسرسیوم باکتریایی حذف رسوبات کف مخازن نفت خام با استفاده از کنسرسیوم باکتریایی موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 60-69]
 • کوپل راکتورها ریفرمینگ متان با کربن دی‌اکسید در رآکتورهای کوپل‌شده حرارتی: روشی برای تولید گازسنتز همراه با کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 96-110]

گ

 • گاز با رفتار میعان معکوس شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 45-59]
 • گاز ترش شبیه سازی فرآیند تصفیه آب ترش تولیدی در پالایشگاه مبتنی بر تعیین شرایط مناسب عملیاتی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 47-56]
 • گازسنتز ریفرمینگ متان با کربن دی‌اکسید در رآکتورهای کوپل‌شده حرارتی: روشی برای تولید گازسنتز همراه با کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 96-110]
 • گازوئیل افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 38-46]
 • گاما آلومینا استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 57-65]
 • گوگردزدایی مروری بر مهم‌ترین چالش‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی برای حذف گوگرد از سوخت‌های فسیلی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 73-91]
 • گوگردزدایی اکسیداسیونی بررسی مایعات یونی و سایر عوامل مؤثر بر فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 5-20]
 • گوگردزدایی هیدروژنی مروری بر مهم‌ترین چالش‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی برای حذف گوگرد از سوخت‌های فسیلی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 73-91]

ل

 • لجن حذف رسوبات کف مخازن نفت خام با استفاده از کنسرسیوم باکتریایی موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 60-69]
 • لوله‌کشی صنعتی تعیین اولویت وزنی اسپول‌ها در لوله‌کشی صنعتی به کمک روش مجموع وزنی ساده [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 111-123]

م

 • مایعات یونی بررسی مایعات یونی و سایر عوامل مؤثر بر فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 5-20]
 • مجموع وزنی ساده تعیین اولویت وزنی اسپول‌ها در لوله‌کشی صنعتی به کمک روش مجموع وزنی ساده [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 111-123]
 • محیط‌زیست مروری بر مهم‌ترین چالش‌های فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی برای حذف گوگرد از سوخت‌های فسیلی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 73-91]
 • محیط زیست شبیه سازی فرآیند تصفیه آب ترش تولیدی در پالایشگاه مبتنی بر تعیین شرایط مناسب عملیاتی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 47-56]
 • مخازن نفت خام حذف رسوبات کف مخازن نفت خام با استفاده از کنسرسیوم باکتریایی موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 60-69]
 • مدلسازی بررسی تاثیر تغییر دبی بر روی چگونگی عملکرد فلر با استفاده از مدلسازی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی( CFD ) [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 21-37]
 • مکانهای فعال مطالعه اثر روش تهیه کاتالیست در کاهش بنزن موجود در پلاتفرمیت پالایشگاهی با استفاده از هیدروژناسیون رقابتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 32-49]
 • موج ضربه ای شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 45-59]
 • موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها شناسایی چارچوب مفهومی از عوامل و موانع کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 66-90]
 • میکروفیلتراسیون تصفیه پساب نفتی با استفاده از فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون با غشاهای سرامیکی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 18-35]
 • میکروویو استفاده از امواج مافوق صوت و میکروویو برای سنتز گاما آلومینا به روش احتراقی [دوره 13، شماره 61، 1397، صفحه 57-65]

ن

 • نازل فراصوتی شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 45-59]
 • نانو کاتالیست افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 38-46]
 • نانو لوله کربنی افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 38-46]
 • نفتای سبک تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 5-42]
 • نفت خام سنگین چالشهای کاربرد نفت خام سنگین: تشکیل امولسیونهای پایدار و مشکلات انتقال در خطوط لوله [دوره 13، شماره 62، 1397، صفحه 61-84]
 • نیروگاه بخار روش های افزایش بازدهی نیروگاه بخار با استفاده از تحلیل اگزرژی در شرکت پالایش نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 92-109]

ه

 • هیدروژناسیون رقابتی مطالعه اثر روش تهیه کاتالیست در کاهش بنزن موجود در پلاتفرمیت پالایشگاهی با استفاده از هیدروژناسیون رقابتی [دوره 13، شماره 64، 1397، صفحه 32-49]
 • هیدروکربن‌های پارافینی تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 5-42]
 • هیدروکربن های نفتی حذف رسوبات کف مخازن نفت خام با استفاده از کنسرسیوم باکتریایی موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه [دوره 13، شماره 63، 1397، صفحه 60-69]