راهنمای نگارش گزارش علمی/ثبت تجارب، ایده صنعتی/دانشگاهی، درس آموخته های حوادث صنعتی

نشریه فرآیند نو با هدف ترویج تجربیات صنعتگران نفت در راستای رفع تنگنا و حل معضلات عملیاتی، ترکیب دانش با تولید/عملیات و خدمات، ثبت تاریخی/ تحلیلی/ علمی تجارب، موفقیت­ها، دستاوردها، ایده ­ها، درس آموخته های حوادث، فراهم شدن زمینه مرور رویدادهای گذشته، دانش کسب شده از خطاها و امکان ارزیابی علمی نقاط ضعف و قوت، اقدام به مستندسازی موارد مذکور علاوه بر چاپ مقالات نموده است تا بستر مناسبی برای الگوبرداری از بهترین تجارب، انتقال دانش و رسیدن به موفقیت­های آینده فراهم گردد.

نویسنده گرامی: به هنگام بارگذاری در انتخاب نوع گزارش علمی/ثبت تجارب، ایده صنعتی/دانشگاهی و درس آموخته های حوادث صنعتی دقت نموده و بر اساس نوع آن در قالب شیوه نامه نگارش گزارش علمی/ثبت تجارب، ایده صنعتی/دانشگاهی و درس آموخته های حوادث صنعتی تهیه و ارسال نمائید.

نحوه و شرایط ارسال گزارش علمی/ثبت تجارب، ایده صنعتی/دانشگاهی و درس آموخته های حوادث صنعتی:

از کلیه پژوهشگران و محققان علاقه مند که شاغل در صنعت نفت می باشند درخواست میشود تا از طریق وبسایت نشریه به نشانی www.farayandno.ir شیوه نامه مربوطه را ارسال نمایند (پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و کلمه عبور, گزارش مربوطه از طریق آیکون ارسال گزارش روی صفحه اصلی نشریه در سامانه بارگذاری شود). نشریه فرآیندنو به زبان فارسی، به صورت فصلنامه منتشر شده است. کلیه مستندات ارسالی می بایست به همراه فرم مجوز چاپ که می بایست به امضای مدیر/رئیس پژوهش، رئیس روابط عمومی یا مدیرعامل شرکت مربوطه رسیده و فایل پی دی اف آن به همراه گزارش به عنوان فایل تکمیلی در سامانه بارگذاری گردد. عهده دار مکاتبات می بایست از افراد شاغل در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت ​باشد.

با تشکر

نشریه فرآیندنو