شناسایی و اندازه گیری دی بنزوتیوفن و برخی مشتقات آلکیل دار آن در گازوییل

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، گروه تجزیه و ارزیابی مواد

2 گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در این مقاله، روشی برای تعیین دی بنزوتیوفن و برخی مشتقات آلکیل دار آندر برش گازوئیل بدون نیاز به جداسازی آنها تدوین شده است. به این منظور از تزریق مستقیم نمونه به دستگاه کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی که در حالت مشاهده یون انتخابی تنظیم شده بود، استفاده گردید. با توجه به استخلاف‌های موجود بر روی حلقه دی بنزوتیوفن، پیکﻫـای متعدد و خوشه ای دیده می شود که مختص آن خانواده از ترکیبات است.  با بدست آوردن الگوی مربوطه می توان آنﻫـا را بدون داشتن استاندارد در بافت پیچیده ی گازوئیل شناسائی نمود. از روش کروماتوگرافی گازی با آشکارساز انتخابی لومینسانس شیمیائی گوگرد جهت تائید کار استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Pressure Drop and Heat Transfer in a Double-pipe Heat exchanger Equipped with Coiled Wire by Computational Fluid Dynamics (CFD)

نویسندگان [English]

  • T. Poursaberi 1
  • K. Torkestani 1
  • M. Hassanisadi 1
  • P. Soleimani 1
  • Y. Samaee 2
1 Research institute of petroleum industry, Tehran, Iran
2 Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, Computational Fluid Dynamics analysis has been used for predicting Nusselt number, friction factor, and the overall enhancement efficiency in a double pipe heat exchanger under different Reynolds numbers and several of coiled wires geometries. A three-dimensional model has been used for investigation of the parameters in a simple tube and coiled wire inserted tubes. The results show that in the heat exchangers with coiled wires, the Nusselt number, and friction coefficient increases up to 2.2-3 times and 1.1-1.35 times respectively. By increasing the Reynolds number, the Nusselt number and the overall enhancement efficiency increase and the friction factor reduces. In addition, it was observed that by decreasing the wires curvature length, the friction coefficient and the Nusselt number increase. The average relative error between the CFD predictions and experimental data for simple tube is about 8% and for coiled wire geometry is about 8 to 18%. The CFD predictions have been compared to the experimental data and showed pretty good agreement, so the model presented in this study is suitable for predicting the Nusselt numbers and friction factor in the heat exchangers equipped with coiled wires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computational fluid dynamics
  • metallic wires
  • friction factor
  • Heat Transfer