اهداف و چشم انداز

هوالحق

حوزه های تخصصی نشریه فرایند نو

 

   حوزه های تخصصی این نشریه در راستای چشم انداز، نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت (سبد پژوهش و فناوری، پژوهش های بنیادی، مرز دانش و یا عناوین تحقیقاتی که بر مبنای نیازهای ضروری و رفع تنگناهای عملیاتی شرکت در راستای بهبود عملکرد تعریف می گردد) می باشد که به شرح ذیل ارائه می گردد:

1-   فرایندهای پالایش

2-   تبدیل، تصفیه، ذخیره سازی و انتقال نفت خام، فراورده ها و محصولات پالایشی

3-   طراحی، ساخت، حفاظت، تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایشگاهی

4-   طراحی، ساخت، حفاظت، تعمیر و نگهداری مخازن و خطوط لوله پالایشگاه ها و همچنین شرکت ملی پخش و شرکت خطوط لوله

5-   HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در حوزه پالایش و پخش

6-   مواد مصرفی در شرکت ملی پالایش و پخش (شامل کاتالیست ها، مواد شیمیایی، مواد افزودنی و ...)

7-   فناوری های نوین (غشا، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و ...) در حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش

8-   بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش

9-   بهبود کمی و کیفی انواع محصولات پالایشگاهی و بهبود استانداردها

انتشار مقالات علمی (پژوهشی، ترویجی، کاربردی و مروری) مرتبط با حوزه های تخصصی نشریه که در بالا به آن اشاره شده است از اهداف این نشریه می باشد.

نشریه دارای مجوز نشریه علمی بر اساس آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که صاحب امتیاز آن شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می باشد و به صورت فصلنامه منتشر می شود.

جدول حوزه های مرتبط با نشریه فرآیند نو

فرآیندهای پالایش

انتقال و توزیع مواد نفتی

انبارش مواد نفتی

تجهیزات فرآیندی

مهندسی و کنترل فرآیند

HSE

بهینه سازی مصرف سوخت

انرژی

تصفیه آب و پساب های صنعتی

خوردگی و بازرسی فنی

کاتالیست، مواد شیمیایی و افزودنی

سیالات فوق بحرانی

مدلسازی و شبیه سازی

بیوتکنولوژی

نانوتکنولوژی

CFD

ترمودینامیک و تعادل فازی

علوم و مهندسی پلیمر

کاربردی غیر فنی

سینتیک و طراحی راکتور