اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی نشریه فرآیند نو

نشریه ی فرآیند نو، نشریۀ فارسی و رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است؛ سیاست اخلاقی نشریه مطابق با دستورالعمل‌های کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) است. هیئت تحریریه، خوانندگان، نویسندگان، داوران و ویراستاران باید برای استفاده از نشریه ی فرآیند نو از این سیاست‌های اخلاقی پیروی کنند. تنها سیاست اخلاقی نشریه می‌تواند تعیین کند که کدام یک از مقالات مروری یا مقاله‌های پژوهشی باید در شماره‌های مربوطه منتشر شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی  http://publicationethics.org مراجعه شود.

توجه:

نشریه ی فرآیند نو عضو کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) بوده و از کمیتۀ اخلاق انتشارات (COPE) پیروی می‌کند و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد. نشریه  تلاش می‌کند تا آنجا که ممکن است به COPE پایبند باشد. نویسندگان، ویراستاران و داوران باید به قوانین و مقررات اخلاقی انتشار ما که در این صفحه ذکر شده است، پایبند باشند.

وظایف و مسئولیت‌های ناشر:

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ناشر نشریه است.این مدیریت بر اخلاق نشر به‌وسیلۀ سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نظارت می‌کند و بررسی سرقت ادبی و مسائل مربوط به مشکلات دزدی علمی را از وظایف خود می­داند.

 وظایف و مسئولیت‌های سردبیر/ هیئت تحریریه:

سردبیر نشریه در رد یا پذیرش مقاله‌های دریافتی اختیار تام دارد.

سردبیر/ هیئت تحریریۀ نشریه باید محرمانگی مقاله­های ارسالی تحت بررسی را تا زمان انتشار آن‌ها حفظ کند.

سردبیر باید با همکاری اعضای هیئت تحریریه و داوران دربارۀ منتشر کردن/ نکردن مقاله‌های دریافتی تصمیم بگیرد.

سردبیر/ هیئت تحریریۀ نشریه بایدنسبت به هویت داوران رازنگه‌دار باشد تا ناشناس بمانند.

سردبیر/ هیئت تحریریۀ نشریه باید از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کند.

سردبیر/ هیئت تحریریۀ نشریه باید صداقت علمی را حفظ کند.

سردبیر/ هیئت تحریریۀ نشریه باید به بررسی سرقت ادبی و مسائل مربوط به دزدی علمی توجه داشته باشد و آمادۀ انتشار تصحیحات، توضیحات و در صورت نیاز عقب‌نشینی و عذرخواهی باشد.

سردبیر/ هیئت تحریریۀ نشریه نباید هیچ‌ اطلاعاتی از مقاله‌های دریافت‌شده را برای کسی جز نویسندۀ مربوطه، منتقدان، داوران احتمالی، سایر مشاوران تحریریه و ناشر در صورت لزوم افشا کند.

سردبیر یا اعضای هیئت تحریریه نباید محتوای منتشر نشدۀ مقاله‌های دریافتی را  بدون رضایت کتبی صریح نویسنده، برای اهداف تحقیقاتی شخصی استفاده کنند.

هیئت تحریریه مجاز به هرگونه اصلاح/ تعدیل مورد نیاز مقاله برای چاپ در نشریه است.

 وظایف و مسئولیت‌های داوران:

داوران نشریه باید به سردبیر در تصمیم‌گیری برای انتشار مقاله‌های ارسالی کمک کنند.

داوران باید خط مشی رازداری را حفظ کنند و مقاله‌هایی را که به آنان ارجاع داده می‌شود محرمانه نگاه دارند.

داوران باید نظرات خود را به‌موقع ارائه کنند؛ به‌‌نحوی به سردبیر کمک کند که دربارۀ منتشر شدن یا نشدن مقاله تصمیم بگیرد.

داوران موظف‌اند که مقالۀ دریافت‌شده برای بازبینی را محرمانه تلقی کنند و نباید از اطلاعات به‌دست‌آمده از راه بررسی همتا برای منافع شخصی استفاده کنند.

نظرات داوران برای بررسی هر مقاله باید فنی، حرفه‌ای و عینی باشد.

داوران نباید بررسی مقاله‌هایی را که در آن‌ها با هر یک از نویسندگان، شرکت‌ها یا مؤسسات تضاد منافع یافته­اند، بپذیرند.

وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان:

متن مقاله‌های ارسالی باید به زبان فارسی و داده‌های شکل‌ها، جدول‌ها و منابع در صورت نیاز انگلیسی باشد. هم‌چنین، چکیده به هر دو زبان (فارسی و انگلیسی) است. مقاله باید مطابق راهنمای نویسندگان تنظیم شود. مقاله‌های ارسالی نباید در جای دیگری منتشر شده باشند (مگر به‌صورت چکیده یا به‌عنوان بخشی از سخنرانی، نقد یا پایان‌نامۀ منتشرشده)، هم‌چنین نباید همزمان به نشریۀ دیگری ارسال شده باشند.

وظایف نویسنده مسئول (عهده دار مکاتبات: نویسنده مسئول، کسی است که مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش را می پذیرد و همچنین، از سوی سایر نویسندگان، مسئولیت مکاتبات و پاسخ گویی به ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله، و انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین آن ها را برعهده می گیرد.

نویسندگان، نشریه را در ویرایش مقاله برای انتشار، مجاز می‌دانند.

از نویسندگان خواسته می‌شود که به‌طور واضح مشخص کنند که چه کسی در انجام تحقیقات و یا تهیۀ مقاله حمایت مالی کرده است؛ بنابراین لازم است که در بخش تقدیر و تشکر به نام حامی اشاره نمایند.

نویسنده باید یک نسخۀ انتشار حق نسخه‌برداری و افشای تعارض منافع را امضا کند تا از نظر قانونی در قبال اخلاق و سیاست حفظ حریم خصوصی نشریه، متعهد شود.

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند؛ اما به هر کسی اجازه می‌دهند که با ذکر منبع اصلی و نویسندگان، مطالب را دانلود، استفادۀ مجدد، تجدید چاپ، اصلاح، توزیع و یا کپی کند.

همۀ نویسندگان پذیرفته‌ و اجازه داده‌اند که مسئول مکاتبات، با دفتر نشریه در ارتباط باشد و مقاله و نسخۀ نهایی را تأیید کند.

اگر نویسنده (ها) خطا یا اشتباه مهمی را در آثار منتشرشدۀ خود بیابد، موظف است که بی‌درنگ به سردبیر نشریه یا ناشر اطلاع دهد که مقاله را پس بگیرد یا تصحیح کند.

همۀ نویسندگان باید بدانند که مقاله‌های ارسالی منتشرشده در نشریه یا تحت بررسی، مشمول غربالگری با استفاده از نرم‌افزار پیش‌گیری از سرقت علمی هستند؛ سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است.

ارجاع و استناد به منابع مورد استفاده: پژوهشگر موظف است در صورت استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از آثار دیگران، به آن ها استناد نماید.

 ارسال موازی: ارسال همزمان یک مقاله، جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله چاپی یا الکترونیکی مجاز نمی باشد.

ارسال مجدد: ارسال مجدد یک مقاله چاپ شده در نشریه چاپی یا الکترونیکی به یک مجله دیگر جهت بررسی و چاپ غیر مجاز است. چنانچه نویسنده مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، به هر دلیلی، آن مقاله را برای نشریه دیگری ارسال نماید، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه اول اعلام نماید. این کار، حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه اول امکان پذیر است.

انتشار همپوشان: پژوهشگر مجاز نیست، داده های مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، در مقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند.

انتشار تکه ای: در صورتی که نتایج پژوهش در یک مقاله به صورت یکپارچه قابل انتشار باشد، پژوهشگر مجاز نیست آن نتایج را در چند بخش جداگانه و در چند مقاله مستقل به چاپ برساند.

اصول شفافیت

حق چاپ: کاربران حق خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند متن کامل مقالات را در شرایط زیر دارند: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). این بدان معناست که در استفادۀ علمی و پژوهشی باید به مقالۀ مربوط ارجاع دهند و در استفاده از مواد چاپ‌شده، از ناشر مجوز بگیرند؛ اما حق تغییر مطالب یا استفادۀ تجاری آن را ندارند.

شناسایی و برخورد با ادعاهای مربوط به سوء رفتار تحقیقاتی: سردبیر اقدامات منطقی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن‌ها تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، شامل سرقت ادبی، دستکاری در استناد و جعل/جعل داده‌ها، انجام می‌دهد.

وبگاه: در ایجاد محتوای وبگاه نشریه به آدر (https://www.farayandno.ir) برای اطمینان از استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای بالا، دقت کافی به کار رفته است.

نام نشریه: نام نشریه "نشریۀ مهندسی شیمی ایران" است که نشریۀ علمی،  رسمی و فارسی‌زبان انجمن مهندسی شیمی ایران است.

تعارض منافع: از نویسندگان خواسته می‌شود که هنگام ارسال مقاله به نشریه، با امضای فرم تعارض منافع (فرم تعارض منافع)، تضاد منافع را نفی کند.

برنامۀ انتشار: دوره‌ای که یک نشریه در آن منتشر می‌شود، فصلی است.

بایگانی: شماره‌های پیشین نشریه در دسترس علاقه‌مندان است و در صفحۀ اصلی نشریه درج شده است.

شناسه‌های دیجیتال اشیا برای مقالات: برای همۀ مقالات پذیرفته‌شده که به‌صورت آنلاین در وبگاه نشریه منتشر می‌شوند، شناسۀ دیجیتال اشیا(DOR)، اختصاص داده می‌شود؛ مقالات با این کد به‌آسانی قابل تشخیص هستند. در هر جا با کلیک بر روی کد داخل فایل مقالات پذیرفته‌شده، اطلاعات مقاله در وبگاه نشریه با جزئیات کامل باز می‌شود.